ประเภทงาน: บ้านเเละที่อยู่อาศัย
สถานที่จัด: IMPACT เมืองทองธานี
จัดโดย: UNION PAN EXHIBITIONS วันเปิด :24 กรกฏาคม 2553 ถึงวันที่ :01 สิงหาคม 2553
เวลา 10.30 – 20.00 น.

FURNITURE SALE

ประเภทสินค้าและบริการที่เข้าร่วมแสดง

· เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องรับแขก เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ชุดรับประทานอาหาร

· เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องครัว เฟอร์นิเจอร์ชุดสำนักงาน

· เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน

· วัสดุตกแต่งและประดับบ้าน

· อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในบ้าน เครื่องกันขโมย

· เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขภัณฑ์

· สินค้าหัตถกรรม เครื่องจักรสาน เฟอร์นิเจอร์หวาย

FURNITURE SALE

อ้างอิง : www.thailandexhibition.com