บริษัทเรย์เธิร์น อันเป็นบริษัทสร้างอาวุธในสหรัฐฯ ได้นำปืนต่อสู้อากาศยาน “แสงมหาพินาศ” ออกแสดงในงานแสดงอากาศยานปืนต่อสู้อากาศยานลำแสงเลเซอร์ สามารถจะใช้เดี่ยวๆ หรือรวมกับหมู่ปืนต่อสู้อากาศยาน อื่นได้ เคยทดลองยิงเครื่องบินหุ่นยนต์ร่วงมาแล้ว

        โฆษกบริษัทกล่าวว่า ปืนสามารถยิงลำไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ และยังยิงโจมตีเรือผิวน้ำขนาดเล็ก จรวด และปืนครกได้

        ปืนเลเซอร์เดิมทีใช้ลำแสงเลเซอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี แต่มันต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ หลายอย่าง และยังกินเชื้อเพลิงกับสารเคมีในปริมาณมาก ซ้ำเชื้อเพลิงยังเป็นสารพิษ พลยิงจะต้องสวมเสื้อผ้าป้องกันอย่างรัดกุม

ปืนมหาพินาศ ยิงเครื่องบินหุ่นยนต์ไหม้เป็นจุณ

        ผิดกับปืนเลเซอร์สมัยใหม่ซึ่งใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่กะทัดรัด ยิงลำแสงเลเซอร์ที่ทำจากวัตถุเซรามิก หากแต่มีข้อเสียว่า ลำแสงยังไม่แรงเท่าที่เกิดจากวัตถุเคมี.

อ้างอิง : ไทยรัฐออนไลน์