เด็กไทยเจ๋ง สร้างชื่อไกลถึงแคนาดาที่เวทีแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ “น้องกันต์” ม.6 รร.กรุงเทพคริสเตียนฯคว้า 1 เหรียญทอง ขณะที่เพื่อนร่วมทีมซิว 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง…

        นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า หลังจาก สสวท.ได้คัดเลือก และจัดส่งผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2553 ณ เมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดาระหว่างวันที่ 14 – 21 ส.ค. 2553 ปรากฏว่า เด็กไทยทั้ง 4 คนสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันมาได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงจากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 292 คน จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 83 ประเทศ โดยนายพศิน มนูรังษีจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้เหรียญทอง นายวีระกานต์ สินทวีเลิศมงคลและ นายสุธี เรืองวิเศษจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เหรียญเงินและนายศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้เหรียญทองแดง

เด็กไทยเจ๋ง คว้าเหรียญทอง คอมพ์โอลิมปิก

        นายพศิน มนูรังษี หรือ กันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ได้เหรียญทอง กล่าวว่า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมากเพราะเป็นแหล่งความรู้ ความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุด การจะให้เด็กไทยสนใจวิทยาการนี้ โรงเรียนควรส่งเสริมทุกๆ ด้านโดยให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัส ได้เรียนรู้จริง หรือจัดโครงการสนับสนุนอย่างจริงจัง เคล็ดลับเรียนดีต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งเรียน เล่น ทำกิจกรรม และพักผ่อนลดความเครียดช่วยให้มีสมาธิดีขึ้น กิจกรรมก็สำคัญเพราะเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตได้รู้จักโลกกว้างขึ้น อนาคตสนใจศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นผู้แทนประเทศไทยถือว่าได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนๆน้องๆ จึงคิดว่าควรถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆ เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับสังคมไทยปัจจุบัน

        ขณะที่วีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ สำคัญมากช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวทันสังคมโลก จึงอยากให้โรงเรียนต่างๆ มีหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ที่เป็นทางการและจัดหา สื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนมากขึ้นเพราะแต่ละโรงเรียนยังขาดอยู่มาก ด้านครอบครัวประทับใจคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆ และส่งเสริมให้ลูกๆ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

        นายนายสุธี เรืองวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน กล่าวว่า โรงเรียนควรเพิ่มหลักสูตรคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการในระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อทุกๆ อาชีพ ซึ่งนำความรู้ด้านนี้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างกว้างขวาง

        นายศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง กล่าวว่าโรงเรียนต่างๆ ควรมีหลักสูตรเสริมวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เลือกเรียน เพื่อที่สักวันหนึ่งจะสามารถค้นพบตัวเองได้ เหมือนกับที่เขาพบว่าตนเองรักการเรียนรู้ศาสตร์นี้ ด้านการเรียนได้แบ่งเวลาว่างมาช่วยติวเสริมความรู้ให้รุ่นน้องสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อนาคตตั้งใจเรียนต่อด้านคอมพิวเตอร์นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ

        สำหรับปี 2554 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติดังกล่าวระหว่างวันที่ 22–29 ก.ค. 2554 ณ เมืองพัทยา.

อ้างอิง : ไทยรัฐออนไลน์