ซึ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ถึง 10,000 ราย ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่กลางเดือนก.ย.2553 – 31 ก.ค.2554….

       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานรากฟันเทียม จำนวน 20,000 ราก สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปาก โดยจำเป็นต้องฝังรากฟันเทียมเพื่อยึดฟันเทียมทั้งปาก 2 รากต่อราย ซึ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ถึง 10,000 ราย ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่กลางเดือนก.ย.2553 – 31 ก.ค.2554

ในหลวงพระราชทาน20,000รากฟันเทียมใส่ให้คนแก่

       รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า โครงการรากฟันเทียมพระราชทานฯ จะกระจายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อค้นหาผู้ป่วยและดูแลโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากและต้องใช้ฟันเทียมทั้งปากสามารถ เคี้ยวอาหารได้สะดวกขึ้น เพราะจะมีรากฟันเทียม 2 รากที่จะยึดฟันเทียมไม่ให้เคลื่อนที่เวลาบดเคี้ยว ช่วยให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งผู้ที่จะสามารถมารับบริการได้ ทั้งผู้ป่วยรายเดิมที่ใส่ฟันเทียมแล้ว แต่เวลาเคี้ยวอาหารฟันเทียมด้านบนและด้านล่างยึดติดไม่แน่น ก็จะใส่รากฟันเทียมให้ และผู้ป่วยรายใหม่ที่สูญเสียฟันทั้งปากที่มาใส่ฟันเทียมใหม่ก็จะฝังรากฟันเทียมให้ด้วย.

อ้างอิง : ไทยรัฐออนไลน์