“วันคุมกำเนิดโลก” วันที่ 26 ก.ย. ของทุกปี มีการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกเห็นความสำคัญของยาเม็ดคุมกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2553 สำคัญต่อผู้หญิงทั่วโลก เนื่องจากครบรอบ 50 ปี ของยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งถือเป็น 50 ปีแห่งคุณภาพชีวิตผู้หญิง เพราะหลังจากมีการเปิดตัวยาเม็ดคุมกำเนิดครั้งแรกในปี 2503 ยาเม็ดคุมกำเนิดก็เหมือนเป็นการบุกเบิกของผู้หญิงยุคนั้น ที่นำมาสู่การเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, กลุ่มไบเออร์ เชริง ฟาร์มา และ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวันคุมกำเนิดโลกปี 2553 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเห็นความสำคัญของการคุมกำเนิดเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ และลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทำแท้ง

หญิงไทยครองแชมป์อันดับ1ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุดในเอเชีย

   
      ในการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยวางแผนครอบครัวเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.กอง อนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กองอนามัยเจริญพันธุ์มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาแนะนำ และวิธีการคุมกำเนิดที่หลากหลายและเหมาะสม เพื่อให้การคุมกำเนิดมีประสิทธิผลสูงสุด แต่สำหรับวัยรุ่นจะเสริมเรื่องการสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ และการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิผลมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสในการวางแผนชีวิตและสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดยังเป็นส่วนสำคัญในการลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และลดอัตราการทำแท้งลงอีกทางหนึ่ง
   
      ด้านผู้แทนสภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกประจำประเทศไทย  นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เผยว่า จากการสำรวจของสถาบันด้านการวิจัยเรื่องเพศ ศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ระดับโลกพบว่า การแพร่หลายของการคุมกำเนิดของผู้หญิงในทวีปเอเชียเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์โดยรวมในทวีปมีแนวโน้มปรับตัวลง และพบด้วยว่าอัตราการทำแท้งลดลงด้วย เหลือ 29 รายต่อผู้หญิง 1,000 คน โดยประเทศในเอเชียทั้งหมดยาเม็ดคุมกำเนิดส่งผลเด่นชัดที่สุดในประเทศไทย ผู้หญิงไทยกว่าร้อยละ 30 ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด กล่าวคือสถิติหญิงไทยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อการวางแผนครอบครัวครองอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย การที่ผู้หญิงใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบกินยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด นักวิจัยได้มีการคิดค้นยาเม็ดคุมกำเนิดแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไม่น่าเกิน 2 ปี ผู้หญิงไทยจะมีโอกาสเห็นการพัฒนาของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่ว่านี้.

อ้างอิง : เดลินิวส์