ศูนย์เมฆขลา เตือน”มหาสารคาม,ยโสธร,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี”ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากไม่มีฝนแล้ว เป็นการระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่มีการระบายน้ำ…..

เตือน4จังหวัดอีสาน ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

         เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ศูนย์เมฆขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่วิกฤติ จากระบบ CCTV แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพุทธปัจจุบัน พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ 2.05 ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 25 เซนติเมตร อยู่ในเกณฑ์เตือนภัย ส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากไม่มีฝนแล้ว เป็นการระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่มีการระบายน้ำ ดังนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,102 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลง เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,305 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง เขื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำระบาย 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง สถานีบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณน้ำไหลผ่านวันนี้ 2,773 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลงขณะที่การเฝ้าระวัง จะเกิดน้ำทะเลหนุนครั้งต่อไปช่วง 23-25 พ.ย. 2553

         สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงนี้เป็นต้นฤดูฝน แต่ตั้งแต่ช่วงนี้ -12 พ.ย.ต้องติดตามเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย เนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี จากระบบโทรมาตร พบว่า ระดับน้ำที่สถานีโกสุมพิสัย มีระดับน้ำอยู่ที่ 150.77 เมตร มีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มในเขต อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และอ.เมือง อ.กันทรวิชัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และที่สถานีเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ โดยมีระดับน้ำเท่ากับระดับตลิ่ง อาจเกิดภาวะน้ำท่วมได้ ที่ ต.พระธาตุและ ต.พลับพลา

         ขณะที่การคาดการณ์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี น้ำที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์และ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด มีแนวโน้มลดลง แต่จะต้องเฝ้าระวังที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม อ.เมือง และ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร แนวโน้มของระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำมูล พบว่า ที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ แต่ยังคงมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ ที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ระดับน้ำอยู่ที่ 119.88 เมตร เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งประมาณ 91 เซนติเมตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง และที่สถานีอุบลราชธานี พบว่าน้ำต่ำกว่าระดับวิกฤติ 12 เซนติเมตร ส่วนที่แก่งสะพือ ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 85 เซนติเมตร ลดลงอย่างต่อเนื่อง

         ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล ปริมาณน้ำที่ อ.ราษีไศล เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และเข้าสู่ภาวะน้ำล้นตลิ่งแล้ว จึงขอให้ประชาชนใน จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี เฝ้าระวังน้ำที่เพิ่มขึ้น คาดว่าระดับน้ำสูงสุดที่ จ.อุบลราชธานี จะสูงกว่าตลิ่ง 50-70 เซนติเมตร.

อ้างอิง : ไทยรัฐออนไลน์