ในหลายสังคมเชื่อว่าเลข 13 นำมาซึ่งความโชคร้าย ในการสร้างตึกหรืออาคารบางแห่ง สถาปนิกหลีกเลี่ยงการใช้เลข 13 ในการกำกับหมายเลขห้องหรือชั้นต่าง ๆ ของอาคาร โดยเมื่อถึงหมายเลข 13 ก็จะข้ามหมายเลข 13 ไปยังชั้นหรือห้องหมายเลข 14 ทันที

        มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับตำนานหมายเลข 13 เช่น มีผู้ชายรับประทานอาหารกัน 13 คน แล้วพวกเขาอาจเสียชีวิตภายในหนึ่งปี ซึ่งเมื่อเรื่องดังกล่าวบังเอิญเกิดขึ้นจริง ก็กลายเป็นเรื่องเล่าชวนสยองขวัญให้ผู้คนรู้สึกหวาดหลัวหมายเลข 13 มากยิ่งขึ้น
        นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการชุมนุมกันของแม่มด 13 ตน และเดอะ ริปเปอร์ อาชญากรผู้โหดร้ายชาวอังกฤษ มีตัวอักษร 13 ตัว ในชื่อของเขา

        ในอดีตนั้น คนโบราณนับเลขโดยใช้นิ้วมือและนิ้วเท้า ดังนั้นเมื่อมีตัวเลขมากกว่า 10 ทำให้เพิ่มความยากในการนับ โดยต้องใช้เท้าเข้ามาช่วย และมีการหมิ่นว่าเลข 13 เป็นเลขไม่ดี ซึ่งตำนานนี้ได้รับการโต้แย้งว่าเหตุใดจึงไม่เป็นตัวเลขที่มากกว่า 20 เพราะอย่างไรก็ตามนิ้วมือและนิ้วเท้าก็ครบ 20 หรือคำแนะนำที่ว่าคนโบราณสามารถนับนิ้วมือและนิ้วเท้ากี่รอบก็ได้ในการนับเลขที่มากกว่า 20

        ในความเป็นจริงก็คือ ยังไม่หลักฐานใด ๆ แน่ชัดที่น่าเชื่อถือได้ถึงตำนานความเป็นมาของเลข 13 เคยมีความเชื่อที่ว่ามีแม่มดรวมตัวกันในคืนวันเสาร์ และพ่นสี 13 สีที่เป็นกาลี แม้แต่ในพระคัมภีร์ใบเบิลก็พูดถึงเลข 13 ไว้ไม่ดีนัก ด้วยว่าในการรับประทานอาหารครั้งสุดท้ายของพระเยซู ก็มีผู้เข้าร่วมโต๊ะอาหารทั้งหมด 13 คนเช่นกัน

อ้างอิง : WhyCenter.com