โซนีผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ของบริษัท (เป็นไตรมาสที่ 2 นับตั้งแต่ช่วง ก.ค. – ก.ย.) ได้ขาดทุนเป็นจำนวนกว่า 2.7 หมื่นล้านเยน (หรือ 346 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนในไตรมาสที่แล้วโซนีขาดทุนเป็นจำนวนกว่า 1.55 หมื่นล้านเยน (หรือ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ)

สำหรับปัจจัยที่ทำให้โซนีต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตใหญ่ในครั้งนี้ นั่นคือเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลอยได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย นอกจากปัญหาภัยธรรมชาติแล้ว โซนียังต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเอง เมื่อค่าเงินเยนญี่ปุ่นแข็งตัวจน รวมไปถึงหน่วยผลิตธุรกิจโทรทัศน์ของโซนีก็ขาดทุนอย่างหนักต่อเนื่องกันเป็น ปีที่ 8

คาดการณ์กันว่ารายได้สุทธิประจำปีนี้ของโซนีน่าจะขาดทุนอีกกว่า 9 หมื่นล้านเยน หรือคิดเป็น 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : EngadgetReuters