งานเกษตรสร้างอาชีพที่ดีที่สุด

วันที่ 23 – 27 พ.ย. 54
MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค 
เวลา 10.00 – 20.00 น.
จากความสำเร็จในการจัดงาน เกษตรมหัศจรรย์ วันเทคโนโลยีชาวบ้าน และ งานวันเส้นทางเศรษฐี ในปีที่ผ่าน ๆ มาซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้ในด้านการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม กระตุ้นให้ผู้สนใจในด้านเกษตรได้รับข้อมุล คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและธุรกิจที่ผลิตจากทั่วทุกภาคในประเทศไทยจึงเป็นที่มาของการสานต่อการจัดงานขึ้นอีกครั้งโดยในปีนี้ได้ต่อยอดความสำเร็จ โดยผนวกรวมทั้งสองงานมาไว้ด้วยกันเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่

ชื่องาน เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 3 โดยนิตยสารเส้นทางเศรษฐี และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

มหกรรม เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 3 ภายในงานจะพรั่งพร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกษตร และเครื่องจักรกลด้านการเกษตร การแสดงพันธุ์พืช นำเสนอธุรกิจ SMEs ภาคเกาตรและเฟรนส์ไชส์ต่าง ๆ ตลาดนัดอาชีพอิสระ แนะนำด้านการลงทุนและการประกอบการ การจำหน่ายต้นไม้ – สินค้าเกษตร – อุปกรณ์เกษตร – อุปกรณ์ประกอบอาชีพ สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าเพื่อสุขภาพ ทั้งยังมีกิจกรรมบนเวที เช่น เสวนาเกษตร และชี้ช่องประกอบอาชีพ กิจกรรมบันเทิง และอื่น ๆ อีกมาก
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5800021 ต่อ 1646,1669,1606