โควิด 19 ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเรา และการระบาดระลอกแล้วระลอกเล่าก็ทำให้หลายคนมีความกังวลว่าเราติดแล้วหรือยัง จนอยากตรวจโควิด 19 ให้รู้ผลที่ชัดเจนกันไปข้าง ซึ่งหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ของ สปสช. คือ

          – มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส หายใจลำบาก (อาการใดอาการหนึ่ง)
          – ร่วมกับเดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน

          แบบนี้สามารถตรวจโควิด 19 ฟรี ณ เครือข่ายตรวจโควิด 19 ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถดูรายชื่อศูนย์ตรวจได้ที่นี่

         ทว่าหากไม่ได้มีอาการเข้าเกณฑ์ตรวจโควิดฟรี แต่ไม่รู้ว่าเราไปใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 จากที่ไหนบ้างไหม และหวั่นใจอยากตรวจให้รู้ชัด งั้นลองไปตรวจโควิด 19 แบบไดรฟ์ทรู (Drive Thru) ตามโรงพยาบาลที่มีบริการนี้ก็ได้ และหากใครอยากรู้ว่าตรวจ COVID-19 แบบไดรฟ์ทรู ต้องไปโรงพยาบาลไหน ค่าตรวจเท่าไร เราได้รวมมาให้บางส่วนตรงนี้แล้ว

         
 ทั้งนี้ แนะนำให้สอบถามจากโรงพยาบาลอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564) โรงพยาบาลรามคำแหง

รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.00-20.00 น. 
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – คัดกรองและซักประวัติ

          – แสดงบัตรประชาชนและชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          – รับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 6 ชั่วโมง โดยแจ้งผลทาง SMS, อีเมล และทางไปรษณีย์
 • ค่าตรวจ : 1,400-5,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือกตรวจ)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2743-9999, 0-2374 0200-16 และ เว็บไซต์โรงพยาบาลรามคำแหง
   

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

ตรวจโควิด
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 1-2 วัน โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์, Line หรือ SMS
 • ค่าตรวจ : 3,000 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1218 กด 3 หรือเว็บไซต์ www.kasemrad.co.th
   

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : 
   – ลงทะเบียนโดยสแกน QR Code
   -ขับรถไปที่จุดบริการ ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต เพื่อเข้ารับบริการ
   – เก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจ
   – แจ้งผลตรวจผ่าน Line หรืออีเมล ทราบผลภายใน 1-2 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ)
 • ค่าตรวจ : 3,000 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1218 กด 5หรือ 0-3631-5555 หรือ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

โรงพยาบาลพญาไท 1

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.00-11.00 น. และ 12.00-17.00 น. 
 • ขั้นตอนรับบริการ:

          – ทำแบบคัดกรองก่อนเข้ารับการตรวจ 1 วัน โดยสแกนผ่าน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

          – ขับรถมายังจุดตรวจ ลานจอดรถชั้น 6 ลงทะเบียน ชำระเงิน แล้วรับการตรวจ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ให้บริการ 24 ชั่วโมง สามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน
 • ขั้นตอนรับบริการ : ขับรถไปรับการตรวจที่แผนกฉุกเฉิน หรือนัดหมายเข้ารับการตรวจล่วงหน้า
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง
 • ค่าตรวจ : 3,000 บาท (รวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2022-2222 หรือ เฟซบุ๊ก Samitivej Club

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : สามารถเข้ารับการตรวจได้เลย เพียงนำบัตรประชาชนมาใบเดียว แต่เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการแนะนำให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

          – ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          – รอรับ SMS วันนัดตรวจจากโรงพยาบาล

          – ขับรถเข้ามาติดต่อจุดคัดกรอง Drive Thru บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

          – ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          – สอบถามประวัติ และเก็บตัวอย่าง ใช้เวลาเพียง 10 นาที

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : แจ้งผลตรวจภายใน 12 ชั่วโมง ผ่านทาง SMS หรืออีเมล (หากเข้ารับบริการก่อน 14.00 น.) 
 • ค่าตรวจ :
  – ลูกค้าทั่วไป แพ็กเกจการตรวจ โควิด (RT-PCR) ราคา 3,800 บาท
  – สมาชิกผู้มี Application PRINC HEALTH รับคูปองส่วนลดในการตรวจ 100 บาท
  – ตรวจแบบแพ็กเกจครอบครัว 3 คน ราคา 10,000 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2080-5999 หรือ เฟซบุ๊ก Princ Hospital Suvarnabhumi
   

โรงพยาบาลนครธน

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – สามารถมาตรวจได้ที่อาคารจอดรถ ชั้น 2A ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ได้เลยค่ะ ไม่ต้องจองล่วงหน้า

          – คัดกรอง ซักประวัติ แสดงหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

          – ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          – เข้ารับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 12 ชั่วโมง โดยแจ้งผ่าน SMS หากต้องการผลตรวจทางอีเมลสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย
 • ค่าตรวจ : 3,240 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : 0-2450-9999 หรือ เฟซบุ๊ก Nakornthon Hospital

โรงพยาบาลบางโพ

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – กรุณาโทร. นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ที่ 0-2587-0144

          – ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          – นำหลักฐานการโอน (สลิป) มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

โรงพยาบาลสุขุมวิท

ตรวจโควิด
ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – โทร. หรือ ลงทะเบียน Online

          – เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

          – ชำระเงินผ่านช่องทาง Online หรือโอนชำระ

          – รอรับการ Confirm นัด และ Code ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล

          – ในวันที่นัดหมาย ขับรถเข้ามาใช้บริการที่จุดคัดกรอง Fast Track บริเวณด้านหน้าแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุขุมวิท

          – โชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล

          – พยาบาลเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 4-8 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง SMS หรืออีเมล
 • ค่าตรวจ : 3,900 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2391-0011 หรือ โรงพยาบาลสุขุมวิท 

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – ลงทะเบียนและตอบคำถามคัดกรองเบื้องต้น รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ (ลงทะเบียน Online

            *กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน

          – ชำระค่าบริการ

          – เก็บสิ่งตรวจ COVID-19 DRIVE THRU TEST ที่ลานจอดรถ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

          – รอรับผลที่บ้านทางอีเมล พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่โทร. แจ้ง

โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า หรือขับรถผ่านมาลงทะเบียนในวันที่ต้องการตรวจก็ได้ (ลงทะเบียน Online

          – ขับรถผ่านจุดแรก เพื่อวัดไข้

          – ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาเอกสารและยืนยันตัวตน และชำระค่าบริการ (บัตรเครดิต เงินสด เงินโอน หรือ QR Code)

          – เก็บสิ่งตรวจบริเวณลานจอดรถ 

          – รอรับผลทาง SMS

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – นัดหมายผ่านการ ลงทะเบียน Online

          – เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

          – ชำระเงินผ่านช่องทาง Online หรือโอนชำระ

          – รอรับการ Confirm นัด และ Code ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล

          – ในวันที่นัดหมาย ขับรถเข้ามาใช้บริการที่จุดคัดกรอง ณ อาคารคลินิกพิเศษตรวจหวัด

          – โชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล

          – พยาบาลเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง SMS
 • ค่าตรวจ : 3,000 บาท (หากต้องการใบรับรองแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2793-5000 หรือ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – ลงทะเบียนผ่าน Google Form ลงทะเบียน Online

          – เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

          – รอรับการ Confirm นัด และ Code ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล

          – ในวันที่นัดหมาย ขับรถเข้ามาใช้บริการที่จุดคัดกรอง บริเวณอาคารจอดรถ อาคาร B ชั้น 4

          – โชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมชำระเงินค่าตรวจ ผ่านบัตรเครดิต เงินสด โอนเงิน หรือ QR code

          – พยาบาลเก็บสิ่งส่งตรวจ บริเวณต่อมทอนซิล กับบริเวณหลังโพรงจมูก 2 จุด

          – รอผลการตรวจผ่านทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : โทร. นัดหมายล่วงหน้า ที่โทร. 0-2089-1111 หรือ 1307
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทาง SMS
 • ค่าตรวจ : 2,900 บาท (รวมค่าบริการแล้ว แต่ยังไม่รวมใบรับรองแพทย์)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2089-1111 หรือ 1307 หรือ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 

โรงพยาบาลคามิลเลียน

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.00-14.00 น. 
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – สแกน QR CODE หรือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 1-2 วัน ที่นี่  
          – ทำแบบสอบถาม
          – นัดเข้ารับการตรวจ
          – ให้คำแนะนำ และแจ้งผลให้ทราบภายหลัง

โรงพยาบาลวิภาวดี

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน 08.00-16.00 น. 
 • ขั้นตอนรับบริการ : อ่านรายละเอียดและซื้อแพ็กเกจได้ที่นี่ 
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 24-48 ชั่วโมง
 • ค่าตรวจ : 3,500 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-561-1111 กด 2 และ เว็บไซต์โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ ผ่านออนไลน์ที่นี่  
          – ขับรถมารับการตรวจที่ลานจอดรถด้านหลัง โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายเวลาได้ที่ 1609
          – ขับรถมาตรวจที่อาคาร A ด้านหน้าโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาชัย 2 

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          – บริการสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบเท่านั้น ดังนั้นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยสแกน QR Code บนโปสเตอร์ 

          – รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อแจ้งวันและเวลาตรวจ

          – ชำระค่าตรวจพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิปโอนเงิน) 

          – ขับรถมายังจุดตรวจ และยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน 

          – เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 

          – รอรับผลทาง SMS

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์
 • ค่าตรวจ : 4,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2117-4999 ต่อ 3520-3524 หรือ โรงพยาบาลมหาชัย 2 

โรงพยาบาลเอกชัย

ตรวจโควิด
 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
 • ขั้นตอนรับบริการ : ขับรถมาตรวจได้ที่โรงพยาบาล
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 1-2 วัน แจ้งผลผ่านทาง SMS, Line, อีเมล
 • ค่าตรวจ : 3,000 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าบริการเพิ่ม 150 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-3441-7999 ต่อ 9137, 9138 หรือสายด่วน 1715 หรือเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

 • วัน-เวลาให้บริการ : Drive thru ทุกวัน 14.00-16.00 น., Walk in ทุกวัน 08.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :
     – ชำระค่าบริการที่ลิงก์นี้ พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว
     – แคปภาพหน้าจอ Order Confirmation จากอีเมล เพื่อไว้ใช้ในการลงทะเบียน
     – ลงทะเบียนรับบริการที่ลิงก์นี้ 
     – เข้ารับบริการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง โดยขับรถมาจอดบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล แล้วแสดงเอกสารการลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ (ไม่ต้องลงจากรถ)
 • ค่าตรวจ : 3,700 บาท 
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 038-317-333 หรือ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่
 *หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 7 เมษายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก
สปสช.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์