สำหรับใครที่กำลังมองหา สีเสื้อมงคล หรือ สีเสื้อประจําวัน 2564 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในแต่ละวันมาฝากเพื่อน ๆ กันแล้ว มาดูกันว่า ใส่สีไหนแล้วเฮง วันนี้ใส่เสื้อสีอะไรมีโชค มาดูสีเสื้อประจําวันไว้ได้เลย

   สีประจําวัน - สีของภูมิ มูละ
   มูละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก การค้าขาย


วันจันทร์ – สีส้ม, สีทอง
วันอังคาร – สีเทา, สีดำ
วันพุธ – สีฟ้า, สีน้ำเงิน
วันพฤหัสบดี – สีเหลือง, สีขาว, สีครีม
วันศุกร์ – สีเขียว
วันเสาร์ – สีแดง
วันอาทิตย์ – สีดำ, สีม่วง

    สีประจําวัน - สีของภูมิ เดช 

    เดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแก่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คนรัก คนชม 


วันจันทร์ – สีเขียว
วันอังคาร – สีดำ, สีม่วง
วันพุธ – สีส้ม, สีทอง
วันพฤหัสบดี – สีฟ้า, สีน้ำเงิน
วันศุกร์ – สีเหลือง, สีขาว, สีครีม
วันเสาร์ – สีเทา, สีดำ
วันอาทิตย์ – สีชมพู, สีโอลด์โรส

   สีประจําวัน - สีของภูมิ ศรี

   ศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ มีเสน่ห์


วันจันทร์ – สีดำ, สีม่วง
วันอังคาร – สีส้ม, สีทอง
วันพุธ – สีเทา, สีดำ
วันพฤหัสบดี – สีแดง
วันศุกร์ – สีชมพู, สีโอลด์โรส
วันเสาร์ – สีฟ้า, สีน้ำเงิน
วันอาทิตย์ – สีเขียว

   สีประจําวัน - สีของภูมิ บริวาร

   บริวาร จะส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ ลดอุปสรรคขวากหนามต่าง ๆ ในชีวิต 


วันจันทร์ – สีเหลือง, สีขาว, สีครีม
วันอังคาร – สีชมพู, สีโอลด์โรส
วันพุธ – สีเขียว
วันพฤหัสบดี – สีส้ม, สีทอง
วันศุกร์ – สีฟ้า, สีน้ำเงิน
วันเสาร์ – สีดำ, สีม่วง
วันอาทิตย์ – สีแดง

   สีประจําวัน - สีของภูมิ อายุ

   อายุ จะส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืน ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย สุขภาพ หายเจ็บหายป่วย


วันจันทร์ – สีชมพู, สีโอลด์โรส
วันอังคาร – สีเขียว
วันพุธ – สีดำ, สีม่วง
วันพฤหัสบดี – สีเทา, สีดำ
วันศุกร์ – สีแดง
วันเสาร์ – สีส้ม, สีทอง
วันอาทิตย์ – สีเหลือง, สีขาว, สีครีม

    สีประจําวัน - สีของภูมิ อุตสาหะ

    อุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ งานเดินสะดวก ไม่มีอุปสรรค 


วันจันทร์ – สีเทา, สีดำ
วันอังคาร – สีฟ้า, สีน้ำเงิน
วันพุธ – สีแดง
วันพฤหัสบดี – สีชมพู, สีโอลด์โรส
วันศุกร์ – สีดำ, สีม่วง
วันเสาร์ – สีเหลือง, สีขาว, สีครีม
วันอาทิตย์ – สีส้ม, สีทอง

    สีประจําวัน - สีของภูมิ มนตรี

    มนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้คำปรึกษา ให้ผู้ใหญ่เมตตา เจ้านายเอ็นดู 


วันจันทร์ – สีฟ้า, สีน้ำเงิน
วันอังคาร – สีแดง
วันพุธ – สีเหลือง, สีขาว, สีครีม
วันพฤหัสบดี – สีเขียว
วันศุกร์ – สีส้ม, สีทอง
วันเสาร์ – สีชมพู, สีโอลด์โรส
วันอาทิตย์ – สีเทา, สีดำ

   สีประจําวัน - สีของภูมิ กาลกิณี
   กาลกิณี เป็นสีต้องห้าม แต่ถ้าเบื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ใส่สีเหล่านี้


วันจันทร์ – สีแดง
วันอังคาร – สีเหลือง, สีขาว, สีครีม
วันพุธ – สีชมพู, สีโอลด์โรส
วันพฤหัสบดี – สีดำ, สีม่วง
วันศุกร์ – สีเทา, สีดำ
วันเสาร์ – สีเขียว
วันอาทิตย์ – สีฟ้า, สีน้ำเงิน