Home » Archive

Articles in the บทความดีๆ Category

บทความดีๆ »

[18 Jul 2010 | 10 Comments | เข้าชม 7,439]
บทความให้กำลังใจ

ชายคนหนึ่งเพิ่งจะมาพูดได้ตอนอายุ 4 ขวบ
ชายคนนั้น…เพิ่งจะมาอ่านหนังสือออกตอนอายุ 8 ขวบ
ชายคนนั้น…เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน
ชายคนนั้น…เคยถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอาชีวะแห่ง “ซูริค”
ชายคนนั้น…เคยถูกอาจารย์ระบุว่า “สมองช้าไม่ชอบสังคม และล่องลอยอยู่ในความฝันอันโง่เขลาของตัวเองตลอดเวลา”
ชายคนนั้น…ชื่อ