Hardware ใหม่ๆ, อุปกรณ์ที่มีการใช้เทคโนโยใหม่ๆ, ผลิตภัณฑ์เก๋ๆ Design แปลกๆ รวมไปถึงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ มุมเด่น เทคโนโลยี

หูฟังอัจฉริยะหลับตาใส่ก็ไม่ผิดข้าง?

สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการใส่หูฟังซ้ายขวาสลับกันไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ถ้าเป็นนักฟังขั้นเทพ หรือเกมเมอร์แล้วล่ะก็เป็นเรื่องอย่างแน่นอน