Home » มุมกิจกรรม, มุมกิจกรรมดีๆ

งานวันเกษตรแม่โจ้ 2554

งานวันเกษตรแม่โจ้ 2554:พระชนมพรรษา 84 แม่โจ้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน


มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์นักเกษตรไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยความร่วมมือจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัด “งานวันเกษตรแม่โจ้ 2554” ภายใต้แนวคิด พระชนมพรรษา 84 แม่โจ้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสดินแดนแห่งรากฐานศาสตร์เกษตรของไทยมาตลอด 77 ปีแห่งการสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต Maejo University of life….

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านที่เกี่ยวข้องคือ

ชีวิต คือ การเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกปัจจัยการดำรงชีวิต : อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ

ชีวิต คือ ประเพณีและวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน

ชีวิต คือ โลกแห่งความจริง (Sciences/Facts) ที่มีความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเนื่อง

ชีวิต คือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environments) สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของทุกคน

บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากการผลิตบัณฑิตกระจายตัวกันออกไปทำงานมาตลอด 77 ปี แม่โจ้ยังมุ่งบริการวิชาการองค์ความรู้สู่ชุมชนทั่วประเทศ โดยจัดเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรที่สนใจมาพัฒนาความรู้ อาทิ ด้านไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ ลำไย ปุ๋ย เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงการแปรรูปผลผลิตเกษตรต่างๆ ฯลฯ

การจัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 2554 ครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมผลงานด้านต่างๆ ทั้งของนักวิชาการ นักศึกษา เกษตรกร เอกชนผู้ประกอบการและพันธมิตรของแม่โจ้ทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญในการเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ให้เกิดเป็นจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ที่ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยซึ่งทรงเป็น “กษัตริย์นักเกษตร” ที่เราชาวไทยภาคภูมิใจและประกาศให้เป็นที่ประจักษ์”

ไฮไลต์งานวันเกษตรแม่โจ้ ๒๕๕๔
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “กษัตริย์นักเกษตรไทย”
- ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศบรรยายพิเศษ: ศ.ดร.ระพี สาคริก คุณโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
- งานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ (๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) มีการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตรหลากหลาย
- การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรไทย
- การแสดงสาธิตและจำหน่ายพันธุ์พืช ไม้ผล ไม้ดอก พืชผักคุณภาพดี
- พิพิธภัณฑ์เกษตรไทยแบบมีชีวิตบนพื้นที่กว่า ๓๐ ไร่

กิจกรรมการแสดงและประกวด / ชมฐานเรียนรู้เกษตรและแปลงสาธิตการเกษตร
- การแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสวนหย่อมระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานฯ
- การแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ: ปลาไทยสวยงาม สุนัข แมว โคนมโคเนื้อ
- แปลงสาธิตแสดงเทคโนโลยีพืชผลทางการเกษตรจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำของประเทศ
- แปลงสาธิตไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ลำไยคุณภาพครบวงจร สมุนไพรอินทรีย์
งานแสดงเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- นวัตกรรมและอุปกรณ์เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ:  ฟอร์มูล่าประหยัดนํ้ามัน   เครื่องบดสับหั่นย่อยกิ่งไม้ เครื่องอบแห่งคลื่นไมโครเวฟ เครื่องขุดมันฝรั่งระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว ฯลฯ
- นวัตกรรมเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานรูปแบบต่าง ๆ: เตาชีวมวล กังหันพลังงานลม
- เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเกษตรและอาหาร: ห้องรมซัลเฟอร์ลำไยสด ปุ๋ยหมักวิธีวิศวกรรม
กิจกรรมภาคบันเทิงสันทนาการและร้านค้าเกษตรแฟร์
- ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศแม่โจ้ Unseen Thailand at Maejo
- พบกับศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน: บิว กัลยาณี, เจียมสกุล หงา, ชายเมืองสิงห์, แม่โจ้แบนด์
- การประกวด Miss Maejo Agro tourism นางงามขวัญใจชาวเกษตร (คืนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔)
- สินค้าพื้นเมืองและสินค้าชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศ
- การฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้: การจัดดอกไม้ การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพร
- การออกร้านแสดงสินค้าของสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือเบทาโกร เครือสหฟาร์ม ฯลฯ
ที่มา : .thailandexhibition

1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว (1 โหวต, เฉลี่ย: 5.00)
Loading ... Loading ...

5 Comments »

 • Gregory Despain said:

  I just want to tell you that I’m newbie to blogging and definitely loved your web blog. More than likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have perfect article content. Thanks a bunch for sharing your web site.

 • Porn said:

  Title

  [...]just beneath, are quite a few completely not related web pages to ours, having said that, they’re surely worth going over[...]

 • internet marketing said:

  Title

  [...]we like to honor quite a few other web internet sites on the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[...]

 • How to Get Rid of Acid Reflux in Throat said:

  Title

  [...]The facts mentioned in the article are some of the ideal accessible [...]

 • TenerifeForum said:

  Title

  [...]although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be actually really worth a go by means of, so have a look[...]

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.