Home » มุมท่องเที่ยวไทย

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นเสมือนประตูเปิดสู่โลกอันลึกลับของพืชชนิดนี้ จากความมืดมนน่าหวาดกลัว สู่ความแจ่มจรัสและรู้แจ้ง

 

 

พื้นที่ 5,600 ตารางเมตรแสดงลำดับเรื่องราวของฝิ่น โดยเริ่มจาธรรมชาติวิทยาของฝิ่น การสืบประวัติการใช้ฝิ่นในยุคโบราณกลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝิ่นจากการค้าสมัยจักรวรรดินิยม เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ที่สร้างความอดสูแก่ผู้ชนะและผู้แพ้สงครามฝิ่น อันนำไปสู่การล่มสลายของราชวงค์แมนจู ความชาญฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกและการควบคุมปัญหา ฝิ่น

วันและเวลาดำเนินการ ** วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น. ( เวลา 16.00 น. เป็นเวลาขายบัตรรอบสุดท้าย ) ** จำนวนผู้เข้าชมมากสุดไม่ควรเกิน 50 คน/ รอบ ระยะเวลาสำหรับการชมนิทรรศการโดยเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าชม- คนไทย 200 บาท / คน – คนต่างชาติ 300 บาท / คน – ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท / คน – เด็กอายุ 12 – 18 ปี 50 บาท / คน – เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ. ศ. 2542 – พ.ศ. 2545 เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2548 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นเสมือนประตูเปิดสู่โลกอันลึกลับของพืชชนิดนี้ จากความมืดมนน่าหวาดกลัว สู่ความแจ่มจรัสและรู้แจ้ง พื้นที่ 5,600 ตารางเมตรแสดงลำดับเรื่องราวของฝิ่น โดยเริ่มจาธรรมชาติวิทยาของฝิ่น การสืบประวัติการใช้ฝิ่นในยุคโบราณกลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝิ่นจากการค้าสมัยจักรวรรดินิยม เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ที่สร้างความอดสูแก่ผู้ชนะและผู้แพ้สงครามฝิ่น อันนำไปสู่การล่มสลายของราชวงค์แมนจู ความชาญฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกและการควบคุมปัญหา ฝิ่น ยาเสพติดเริ่มใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันในรูปแบบของยามหัศจรรย์ หอฝิ่นได้นำเสนอสนธิสัญญาฝิ่น กฎหมายเกี่ยวกับฝิ่น องค์การที่แก้ไขปัญหานี้ ความขัดแย้งและการพัวพันอาชญากรรม ผลกระทบที่เลวร้ายของยาเสพติดที่ทำให้ผู้เสพไม่สามารถต่อต้านได้ มาตรการควบคุมและปราบปรามยาเสพติด และกรณีศึกษาที่นำเสนอทางเลือกและโอกาสที่จะต่อสู้กับความเย้ายวนจากสารเสพ ติด หอฝิ่นได้จัดแสดงอุปกรณ์การสูบฝิ่น การขายฝิ่น ชมภาพถ่าย ภาพยนต์และวีดิทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับและยาเสพติดจากหลายประเทศทั่วโลก

ความเป็นมาของ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ คือ จุดที่ประเทศไทย ลาว และพม่า มาบรรจบกัน เป็นที่ที่แม่น้ำรวกไหลมารวมกันกับแม่น้ำโขง และยังหมายถึงพื้นที่กว้างครอบคลุมบริเวณถึงสามประเทศ และในพื้นที่นี้เองมีการปลูกฝิ่น ผลิตเฮโรอีน และลักลอบนำออกไปขาย เมื่อได้ยินคำว่า “ สามเหลี่ยมทองคำ “ คนส่วนมากมักจะนึกถึง ดอกฝิ่น ชาวไทยภูเขา เทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก แม่น้ำโขง หรือภาพของภาพป่าเบญจพรรณ แต่ภาพที่นึกถึงมากที่สุดคงจะเป็นภาพของฝิ่นและเฮโรอีน ภาพความลึกลับ น่าสะพรึงกลัวของการปลูกและการลักลอบค้าฝิ่น ภาพสงครามกลางเมือง กองทหารการสู้รบของพวกลักลอบการค้าฝิ่น ชาวบ้านยากจน การกวาดล้างโรงงานผลิตเฮโรอีน คาราวานขนฝิ่นไปตามเส้นทางในป่า สามเหลี่ยมทองคำ คือแหล่งที่มาของเฮโรอีนกว่าครึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก สามเหลี่ยมทองคำ คือรากเหง้าของอาชญากรรมและการกระทำอันทุจริตที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียแพร่ไป สู่แอฟริกา ยุโรปและอเมริกา ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวเกือบแสนเดินทางมาที่นี่เพียงเพราะชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ ปี พ.ศ.2531 (1988) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้นในจุด เหนือสุดของประเทศไทยโครงการนี้มีจุดหมายที่จะคืนผืนป่าและฟื้นฟูคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทือกเขานางนอนในเขตพื้นที่ ประเทศไทย และหยุดการปลูกและการเสพฝิ่นในดินแดนแห่งนี้ ในอีกไม่กี่ปีต่อมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงริเริ่มโครงการที่จะช่วยให้การศึกษา แก่ประชาชนในเรื่องของการศึกษาประวัติของฝิ่นในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำและ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้ยาเสพติด ให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ยาเสพติดประเภทต่างๆ ไม่เฉพาะก่อให้เกิดปัญหากับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังสร้างปัญหาให้กับประชากรและสังคมโลกโดยรวมอีกด้วย การริเริ่มโครงการในพระราชดำริในครั้งนั้น ส่งผลสืบเนื่องให้เกิด หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ห่างจากอำเภอเชียงแสนประมาณ 10 กิโลเมตร หอฝิ่นฯซึ่งล้อมรอบด้วยสวนอันสวยงามของอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ จะเป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นเมื่อสมัยที่มีการใช้กัน อย่างถูกกฎหมายและผลกระทบของการเสพติดฝิ่น อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการศึกษาต่อ เนื่องในหัวข้อฝิ่น สารสกัดจากฝิ่นในรูปแบบต่างๆและยาเสพติดในชนิดอื่นๆ

นิทรรศการภายในของหอฝิ่นประกอบด้วย

อุโมงค์มุข (TUNNEL) นิทรรศการเริ่มตั้งแต่อุโมงค์ที่มืดสนิท ดูลึกลับที่มีความยาว 137 เมตร ซึ่งเจาะทะลุภูเขาทางด้านตึกรับรองไปถึงตัวอาคารใหญ่อีกฟากหนึ่ง ที่กว้าง สว่าง ลม โปร่ง และเป็นทุ่งฝิ่นจำลอง

ห้องโถง (LOBBY) ผู้คนจะได้เห็นทุ่งฝิ่นจำลอง และศึกษาเรื่องราว และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุ์ต่างๆของดอกป๊อปปี้ทั้งที่เป็นพันธุ์สวย งามและเป็นพันธุ์ที่ใช้กรีดเอายางมาผลิตเป็นยา การเจริญเติบโตในระยะต่างๆของดอกป๊อปปี้ รวมทั้งการเปาะแห้งของดอกป๊อปปี้ที่ใช้ประโยชน์ในการตกแต่งดอกไม้แห้งประดับ

ห้องประชุม (AUDITORIUM) ห้องโสตทัศนศึกษาในห้องนี้มีการจัดฉาย VTR เล่าถึงที่มาจุดประสงค์และเรื่องราวที่บรรจุในการจัดหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

ปัญจสหัสวรรษแรก (THE FIRST 5,000 YEARS) ผู้ชมจะเดินทางเข้าสู่การแกะรอยประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของพืชพิเศษประเภทนี้ การแกะรอยประวัติศาสตร์ของฝิ่นเริ่มต้นจากการกำเนิดของฝิ่น บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีหลักฐานการค้นพบครั้งแรกที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดจนหลักฐานที่มีการ เขียนเป็นรายลักษณ์อักษรชิ้นแรกในตำราทางการแพทย์ SUMERIAN และการใช้เชิงการแพทย์ และการศาสนาในกรีกโบราณ โมและ อียิปต์ ได้มีการใช้ฝิ่นซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิผลที่ต่ำมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

มีดสองคม (LIGHT AND DARK HALLWAY) ผนังสองด้านของทางเดินเชื่อมต่อนี้จะถูกออกแบบให้สะท้อนถึงด้านดีและด้าน ร้ายที่ได้จากการใช้ ”ฝิ่น”
- ด้านที่ดี จะเป็นด้านที่สว่างเห็นภาพของการใช้ยาที่ได้จากการสกัดจากฝิ่น เพื่อประโยชน์จากการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวด ผลผลิตที่ได้จากดอกป๊อปปี้ เช่น สินค้า เค้ก ขนมปัง ดอกไม่ประดับ
- ด้านร้าย เป็นด้านที่มืดจะเห็นอาการที่ทุกข์ทรมานจากการเสพติด ภาพการใช้เข็มฉีดยา และภาพการเสื่อมโทรมทางกายภาพของผู้ติดยา

ประจิมสู่บูรพา (FROM WES TO EAST) ต่อจากนั้นผู้ชมจะก้าวเข้าสู่ยุคของการค้าระหว่างจักรวรรดิยุโรปกับเอเชีย เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าฝิ่นเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์อย่างไรและฝิ่นกลาย เป็นสารเสพติดที่แพร่หลายในวงกว้างอย่างไร โดยจำลองฉากท่าเรือพาณิชย์อังกฤษผู้ชมจะเดินทางผ่านห่อใบชา ผ้าไหม เครื่องลายคราม และเครื่องเทศ อันเป็นสินค้าของตะวันออกและวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวอังกฤษ และเป็นสาเหตุของการขาดดุลการค้าอย่างมหาศาลเกือบทำให้ประเทศนี้เกือบล่ม สลาย ต่อจากนั้นจึงเดินทางเข้าสู่เรือสินค้าของยุโรปที่ออกเดินทางจากอังกฤษมา อินเดียพร้อมทั้งชมโรงงานฝิ่นในอินเดีย เรือบรรทุกสินค้าจะหยุดพักที่เมืองสิงคโปร์เพื่อเติมเสบียง และขนถ่ายสินค้าบางส่วนลงเรือขนาดเล็ก สู่ท่าเรือท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เมืองสงขลา และจันทบุรี เมืองสิงคโปร์จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างอินเดียและจีน ก่อนที่จะรวมการเดินทางราวติดปีกของฝิ่นมาสู่ประเทศจีนที่ท่าเรืออันเป็น หัวใจของจีน กวางตุ้ง

ศึกยาฝิ่น (OPIUM WARS) ร่องรอยประวัติศาสตร์นี้จะนำนักท่องเที่ยวสู่ความขัดแย้งที่รู้จักกันในนาม “ สงครามฝิ่น “ เมื่อชาวอังกฤษบังคับให้จีนเปิดประเทศเข้าสู่การค้าเสรีและภายใน ค.ศ. 1900 คนจีนกว่า 13 ล้านคน ติดฝิ่นเศรษฐกิจของจีนถูกทำลายลงอย่างย่อยยับจากการที่จีนต้องนำเข้าฝิ่น เป็นจำนวนมากมายมหาศาลและราชวงค์แมนจู(ราชวงค์ชิง) ก็ตกอยู่ในภาวะล่มสลาย ภายในห้องนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ สำคัญรวมทั้งสงครามที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ของจีนโดยมีการจัดแสดงหุ่นจำลองของสามบุคลสำคัญของจีนและสามบุคลสำคัญของ อังกฤษทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามฝิ่น ห้องถัดมาจะเป็นการจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ ได้แก่ การทำลายฝิ่นที่หูเหมินโดยข้าหลวงหลินเจ๋อสวี การเผาทำลายหยวนหมิง – หยวน ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนอายุกว่า 150 ปี การถูกลิดรอนสิทธิและผลกระทบด้านความเป็นอยู่ของชาวจีนหลังสงคราม

ฝิ่นในสยาม ( OPIUM IN SIAM ) เมื่อลองเข้ามาในห้องนี้จะมีเจดีย์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่และจะผ่านเข้าประตู เมือง มีการจำลองโรงน้ำชาจีนในเยาวราชโดยมีหุ่นนอนสูบฝิ่นสองคน ความเป็นมาของฝิ่นในสยาม แม่ฝิ่นจะไม่ได้มีต้นกำเนิดในประเทศไทยแต่ก็มีหลักฐานยืนยันว่าคนไทยรู้จัก ฝิ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วในสมัยรัชการที่ 1,2 และ3 พระราชบัญญัติห้ามค้าฝิ่นและสูบฝิ่นยังคงถูกประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ฝิ่นในสยามเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากอังกฤษรบชนะจีนในสงครามฝิ่น อีกส่วนต่อมาจะจัดแสดงของหายาก เช่น ลูกแป้ง กลักยาฝิ่น หมอน เป็นต้น รวมทั้งพื้นที่จำลองในการเคี่ยวฝิ่น,พระพุทธรูปที่ได้จากการหลอมกลักฝิ่น

ยามหัศจรรย์ (MEDICAL MARVELS) ต่อจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้รู้ถึง พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ของตะวันตกที่นำไปสู่การแยกตัวของมอร์ฟีน พัฒนาการของเฮโรอีน และการฉีดเฮโรอีนเข้าใต้ผิวหนังชาวตะวันตกส่วนมาจะติดยาแก้ปวดประเภทนี้และ ยาอื่นๆรวมถึงฝิ่นและยาเสพติดอื่นๆ

ข้อห้ามทางกฎหมาย/อาชญากรรม/การขัดแย้ง ( PROHIBITION/CRIME/CONFLICT) การตามรอยประวัติศาสตร์จบลงด้วยการที่ทั่วโลกต้องหันมาป้องกันฝิ่นและยาเสพ ติดในช่วงทศวรรษที่ 20 โดยยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การอาชญากรรมอันเป็นควาน พยามของชาวโลกในการร่วมใจพัฒนาเพื่อต่อสู้กับการลักลอบค้ายาเสพติดและการใช้ ยาในทางที่ผิด

แหล่งซุกซ่อน (HIDE-OUT HALLWAY ) ต้องการให้ผู้ชมทราบถึงการรู้เท่าทันของเจ้าหน้าที่ตำรวจจับยาเสพติดว่า ไม่ว่าจะซ่อนไว้ที่ไหนก็ตามก็สามารถจับได้ เช่น การซ่อนไว้ที่รองเท้า ในกระหล่ำปลี เป็นต้น

ผลร้ายของยาเสพติด (EFFECTS OF DRUGS) ผู้ชมจะได้เห็นว่าการติดยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานจะเกิดผลร้ายที่กระทบ กันอย่างต่อเนื่องทังทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและตัวผู้เสพเอง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ชมจะได้ทราบถึงยาเสพติดประเภทต่างๆ เช่น ยาเสพติดในกลุ่มฝิ่น,ยากดประสาท,ยากระตุ้นประสาท,ยาหลอนประสาท,กลุ่มสาร ระเหย ฯลฯ ใครที่คิดว่ายาเสพติดไม่เกี่ยวกับเขาเพราะเขาหรือใครในครอบครัวไม่ติดยา คนนั้นคิดผิดยาเสพติดมีผลกระทบต่อชีวิตทุกคน

การศึกษา (CASE STUDIES) เป็นกรณีศึกษาจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่ติดยาเสพติดการจัดแสดง เรื่องราวของครอบครัวที่ตกเป็นทาสยาเสพติดว่าต้องประสบชะตากรรมอย่างไรบ้าง บางครอบครัวก็สามารถเอาชนะได้และบางครอบครัวก็ต้องประสบทุกข์ทรมานอย่างแสน สาหัส

หลอกตัวเอง/หลอกคนอื่น (GALLERY OF EXCUSES/GALLERY OF VICTIMS) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ตัว แก้ต่าง กล่าวโทษกันไปมา ไม่มีประโยชน์ ไม่มีข้อสรุป สุดท้ายคือความตาย และเรื่องราวที่เกี่ยวกับเอดส์และผู้ตกเป็นเหยื่อ

ห้องคิดคำนึง (HALL OF REFLECTION) ผู้ชมได้มีโอกาสที่ได้อยู่กับตัวเองและตั้งคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหมด ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการทั้งหมด ซึ่งเราหวังว่านักท่องเที่ยวแต่ละท่านที่ได้เข้ามาสัมผัส หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ จะก้าวออกจากนิทรรศการแห่งนี้ไปด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในอัน ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
- ดร. ชาร์ลส์ บี เมห์ล (Charles B. Mehl,Ph.D.) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าข้อมูล ประวัติความเป็นมาถึงเรื่องราว ตลอดจนคุณและโทษของฝิ่นอยู่นานถึง 9 ปี
- ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย CARNELL ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้ที่เขียนหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่นและภาพถ่ายมากกว่าหนึ่งแสน หน้ากระดาษ ที่บันทึกไว้ในไมโครฟิล์ม
- ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีนให้เข้าไปศึกษาค้นคว้าในพิพิธภัณฑ์ของจีน เกี่ยวกับเรื่องราวของสงคราม ฝิ่น
- OECF ( กองทุนความร่วมมือทางเศรฐกิจภาคโพ้นทะเล) ของประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างตัวอาคารและตกแต่งภายในเป็นเงิน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นประมาณ 358 ล้านบาท มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้สนับสนุนการจัดหารูปภาพ ระบบแสงสีเสียง อุปกรณ์การแสดงต่างๆที่ตกแต่งภายในโดยทีมงานศึกษาวิจัยของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
- UN ได้ให้การสนับสนุนภาพบางส่วน
-ดร. เสกสรร ประเสริฐกุล ได้ให้การสนับสนุนเรื่องราวของฝิ่นในประเทศสยาม
-ปัจจุบันประชากรทั้งโลกมีประมาณ 6พันล้านคนมีเพียง1% ที่ได้รับผลประโยชน์จากการผลิต
- เป้าหมายของหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ คือการลดความต้องการสารเสพติด หมายถึง เป็นสถานศึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงทีความประสงค์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชน โดยพยามที่จะให้คนทั่วโลกเข้าใจและมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะช่วยกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมดไป ขณะที่ปัญหาเกิดจากผู้ผลิตที่เราพบได้ง่ายในบริเวณที่ประเทศที่กำลังพัฒนาจะ ต้องช่วยกันหยุดความต้องการของผู้ใช้และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ให้หมดสิ้นไป
- หวังว่าหลังจากที่พวกเราได้เดินชมกันทั่วแล้ว คงจะมีความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราร่วมกันต่อสู้และต่อต้านปัญหา ยาเสพติดเพื่อทำให้สังคมโลกของเราดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ 1. บ้านสบรวก ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 57150
โทร / แฟ็กซ์ 053-784-444-6

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
“สามเหลี่ยมทองคำ” ในอดีต คือ แหล่งปลูกและค้าฝิ่น ซึ่งครั้งหนึ่ง ที่นี่เป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนจำนวนครึ่งหนึ่งของที่มีขายทั่วโลก ในปี 2531 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชดำริ ที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องประวัติของฝิ่นในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เพราะยาเสพติด ไม่เพียงก่อให้เกิดปัญหากับผู้เสพ แต่ยังสร้างปัญหาให้กับครอบครัว ประเทศชาติและสังคมโลก/p>
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเล็งเห็นว่าต้องทำการเรียนให้สนุก เด็กและเยาวชนถึงจะสนใจและจดจำ การนำเสนอของนิทรรศการที่หอฝิ่นจึงเป็นการให้ความรู้ พร้อมสอดแทรกความบันเทิงที่เรียกว่า Edutainment ให้สนุกและน่าสนใจ ต่อกลุ่มเป้าหมายหลัก หรือ เยาวชน
หอฝิ่นสร้างอยู่บนเนื้อที่ 5,600 ตารางเมตร นักวิจัยใช้เวลาอยู่เกือบสิบปี ในการร้อยเรียงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของฝิ่น ย้อนอดีตไป 5,000 ปี จากที่มนุษย์ได้รู้จักฝิ่นในฐานะยารักษาโรค จากของที่มีคุณประโยชน์ เป็นสิ่งที่มีโทษมหันต์ จากยารักษาโรค สู่เครื่องมือต่อรองทางเศรษฐกิจการค้าในสมัยจักรวรรดินิยม และการเดินทางของฝิ่นเข้าสู่สามเหลี่ยมทองคำ
เปิดบริการ: วันอังคาร – วันอาทิตย์ 08.30 – 17.30 (รอบสุดท้าย:16.00)
หอฝิ่น
อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 57150
โทร. 053 784 444-6 โทรสาร. 053 652 133

1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว (ยังไม่มีคนโหวต)
Loading ... Loading ...

127 Comments »

 • Gregory Despain said:

  I just want to tell you that I am just all new to blogging and site-building and absolutely liked your page. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You actually come with remarkable posts. Bless you for sharing with us your website.

 • franczyza said:

  Franczyza (the franchise)-ZigZac networks is a proven system that is based on a close and continuous cooperation between the legally and financially separate and independent enterprises: franchiser, which is a network of ZigZac and its individual franchisees. Franchise assumes also the flow of know-how of the franchisor to the franchisee throughout the duration of the franchise agreement. The essence is the granting of rights (and the adoption of obligations) through the conclusion of franchise agreements. Franchise agreement (franchise agreement) network ZigZac is a contract between the franchiser-ZigZac, and franczyzobiorcą; is included to unnamed. The parties are: franczyzny-Franczyzodawca (ZigZac network) is the Party granting rights (and imposing obligations) franchise. Entitles the recipient to use.

 • free online business directory listing said:

  Looking around…

  I like to look in various places on the internet, regularly I will just go to Digg and read and check stuff out…

 • How to overcome depression said:

  Wikia…

  Wika linked to this place…

 • good article said:

  This is the perfect blog for anyone who would like to understand this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for ages. Excellent stuff, just great!

 • www.paradiseradio.fr said:

  tirage tarot free niceVisiter le superbe post : voyance gratuite en ligne

 • here sexoviajes com said:

  The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, but I really believed you’d have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 • zasobniki solarne said:

  Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).klimatyzacja

 • Homes for Sale in Naperville said:

  Wikia…

  Wika linked to this place…

 • great info said:

  This is the right website for everyone who really wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for decades. Excellent stuff, just excellent!

 • Wordpress gamification said:

  Yahoo results…

  While browsing Yahoo I found this page in the results and I didn’t think it fit…

 • Sales Funnels said:

  News info…

  I was reading the news and I saw this really interesting topic…

 • Fort walton beach tattoo said:

  Yahoo results…

  While searching Yahoo I found this page in the results and I didn’t think it fit…

 • cigarette electronique said:

  Decouvrir notre superbe post : Acheter e-cigarette ego-t

 • discover more said:

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 • continue reading this said:

  Got a Blogger membership, it functions good quality, but can i realize diverse people blogging sites I enjoy with quest. I am just not noticing it now, despite the fact that i recall you will find a way. Many thanks for your benefit..

 • Watch Hong Kong Movies said:

  Yahoo results…

  While searching Yahoo I found this page in the results and I didn’t think it fit…

 • browse website said:

  Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 • read pornarmy.net said:

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 • Hugegenic reviews said:

  Looking around…

  I like to browse around the internet, regularly I will just go to Digg and read and check stuff out…

 • atrakcje turystyczne said:

  I could not refrain from commenting. Well written!

 • here homeinsur.net said:

  I enjoy looking through an article that will make men and women think. Also, thanks for permitting me to comment!

 • read page said:

  Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 • Kasha Tuten said:

  Well I sincerely enjoyed reading it. This article provided by you is very effective for accurate planning.

 • entry smutlinxxx.com said:

  Spot on with this write-up, I seriously believe that this website needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

 • follow this post said:

  Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 • Låna pengar said:

  First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I’ve had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out there.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first
  10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin.
  Any recommendations or tips? Many thanks! Låna pengar

 • post of hdapi.com said:

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 • visit their website said:

  Exactly how do you unearth diverse blogs on Blogger with key phrase or look?

 • viagra said:

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 • marketing said:

  Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to produce a very good article

 • franchising said:

  franchising (the franchise)-ZigZac networks is a proven system that is based on a close and continuous cooperation between the legally and financially separate and independent enterprises: franchiser, which is a network of ZigZac and its individual franchisees. Franchise assumes also the flow of know-how of the franchisor to the franchisee throughout the duration of the franchise agreement. The essence is the granting of rights (and the adoption of obligations). Franchise agreement (franchise agreement) network ZigZac is a contract between the franchiser-ZigZac, and franczyzobiorcą; is included to unnamed. The parties are: franczyzny-Franczyzodawca (ZigZac network) is the Party granting rights (and imposing obligations) franchise. Entitles the recipient to use a franchise package.

 • find more said:

  You are so awesome! I do not think I’ve read anything like this before. So nice to discover somebody with unique thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 • finanse said:

  Great blog you have got here.. It

 • padded envelopes said:

  Tumblr article…

  I saw a writer talking about this on Tumblr and it linked to…

 • try this web-site said:

  I am getting my new mother. She doesn’t always should make wealth away them, her purpose is to use her webpage (on one occasion favorite) and employ it as suggestions to likely facilitate her go for a papers brief article. She includes a label for a single referred to as “Strategies to Life’s Obstacles”. The places can she document blogging and also to become trendy? She placed it now on WordPress platforms but you will discover 3 zillion persons publishing web sites hers gets to be gone in your combine. Any pointers? .

 • Origami owl said:

  Yahoo results…

  While browsing Yahoo I found this page in the results and I didn’t think it fit…

 • these details said:

  What sites and web blogs do the surfing district correspond most on?

 • admin said:

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Great job.

 • try this website said:

  I’m searching for personal blogs that have really great useful information on what’s popular and what exactly the finest cosmetics is..

 • look at these guys said:

  Accurate Documentation…

  Appreciate it for this post, I am a big fan of this site would like to keep updated….

 • Afterlife said:

  Dreary Day…

  It was a dreary day here yesterday, so I just took to piddeling around online and found…

 • Building iOS/Android Apps said:

  Wikia…

  Wika linked to this website…

 • Zeta Brewing Bottle said:

  Wikia…

  Wika linked to this website…

 • financial said:

  Yahoo results…

  While browsing Yahoo I discovered this page in the results and I didn’t think it fit…

 • adonis golden ratio said:

  What are some of the most popular/best blogs about cell phones and wireless tech?

 • http://www.youtube.com/watch?v=CHVLW7meVig said:

  Spot on with this write-up, I actually assume this web site needs way more consideration. I

 • find out here now said:

  I’m seeking some truly good market information sites to use in my yahoo and google readers which may be beneficial after on an continuing foundation. Should you make and testimonials? I had Seth Godin’s witout a doubt. Thank you! . . If you decide to explained to me the reason why you wanted these information sites., it could also be useful.

 • Social Media Perth said:

  Just Browsing…

  While I was browsing yesterday I noticed a excellent post about…

 • Erfolg said:

  Tumblr article…

  I saw a writer talking about this on Tumblr and it linked to…

 • http://www.cnhkitchen.com said:

  I’m not great with html, but I think there’s a simple way to add a byline to the beginning of my blog posts under the title. Is there anywhere I can find a step-by-step guide on how to do this?. The blog is set up on WordPress, and is using the pilcrow theme – I hope this helps?.

 • Acheter liquide ecigarette said:

  Decouvrir ce magnifique site : pack ego-t

 • Cherry Flooring said:

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 • Diamond Ring said:

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 • Aston Martin said:

  wonderful publish, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t understand this. You must proceed your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 • how to manifest what you want said:

  News info…

  I was reading the news and I saw this really cool info…

 • http://nibirurise.com/ said:

  Looking around…

  I like to browse around the online world, often I will just go to Digg and follow thru…

 • Decorative Panels said:

  Hello my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and come with almost all important infos. I¡¦d like to see extra posts like this .

 • dre beats said:

  (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 • Oral Hygiene said:

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 • Decorative Panels said:

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

 • Prom Jewelry said:

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 • Hot Stone Massage said:

  I just couldn’t leave your site prior to suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide to your visitors? Is gonna be back continuously in order to check out new posts

 • Luxury Vacation said:

  My wife and i felt so fortunate Michael managed to finish up his investigation through the entire precious recommendations he acquired when using the blog. It is now and again perplexing to simply be handing out steps which men and women could have been trying to sell. We do understand we need you to thank for that. The illustrations you’ve made, the straightforward web site menu, the friendships your site help to create – it is everything superb, and it’s leading our son in addition to the family recognize that that situation is brilliant, which is certainly highly pressing. Thanks for the whole lot!

 • Home Decorating said:

  Thank you for some other fantastic post. The place else may anyone get that kind of info in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the search for such information.

 • Business Research said:

  I just couldn’t go away your web site before suggesting that I extremely loved the standard information an individual provide on your guests? Is going to be again ceaselessly in order to check up on new posts

 • Weight Loss said:

  I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 • Parquet Flooring said:

  Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & assist different users like its aided me. Great job.

 • Solar Technology said:

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 • Cheap Travel said:

  Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is actually frustrating. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 • Bill of Rights said:

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

 • Tablet PC said:

  I am continuously invstigating online for tips that can benefit me. Thx!

 • SEO Marketing said:

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 • Academic Writing said:

  Great write-up, I am normal visitor of one¡¦s site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 • Website Builder said:

  Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 • Learning Disorders said:

  Definitely, what a magnificent site and revealing posts, I surely will bookmark your blog.Have an awsome day!

 • Marketing Strategy said:

  Useful info. Fortunate me I found your website unintentionally, and I’m stunned why this accident didn’t happened in advance! I bookmarked it.

 • news said:

  What sites and web blogs perform the browsing on community correspond most on?

 • Bill of Rights said:

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 • Samsung Phones said:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 • Bad Credit said:

  Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 • Real Estate Business said:

  My spouse and i were quite happy when Louis could finish off his survey because of the precious recommendations he had from your very own web site. It is now and again perplexing to just possibly be offering techniques which most people may have been making money from. We really grasp we’ve got the writer to thank for that. Most of the explanations you have made, the easy website navigation, the relationships you can help engender – it’s got everything wonderful, and it’s helping our son and the family know that this theme is excellent, and that’s really essential. Thank you for everything!

 • Real Estate Auctions said:

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

 • Leather Sofa said:

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 • Eco Products said:

  I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 • Auto Body Repairs said:

  I just could not depart your site prior to suggesting that I extremely loved the standard information an individual provide in your visitors? Is gonna be again continuously to investigate cross-check new posts

 • dre beats said:

  Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 • dr dre headphones said:

  the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable.

 • Lynelle said:

  I found this information previously at present while by the office. Same beneficial. Sent the url to myself and will probably bookmark it once I turn rearward home.

 • Cette voyance said:

  voyance gratuite en direct de marseilleConsulter notre superbe post : voyance gratuite en ligne

 • cheap mulberry bags uk said:

  Thank you a lot for providing individuals with an extremely marvellous possiblity to discover important secrets from this blog. It is usually very good and also full of a good time for me and my office peers to search your website at least three times every week to read the new guides you have. And of course, I’m certainly motivated considering the beautiful tactics served by you. Selected 2 points on this page are without a doubt the most suitable I’ve ever had.
  cheap mulberry bags uk http://www.fisherassoc.co.uk/dbimgs/mulberry-sale/index.html

 • two tone Michael Kors watch said:

  I not to mention my friends have been reading the excellent tips and hints located on your web site while before long developed a horrible suspicion I never thanked the web site owner for those secrets. Those men ended up so happy to study all of them and now have truly been loving those things. I appreciate you for turning out to be simply kind and then for picking variety of magnificent guides millions of individuals are really eager to discover. Our honest apologies for not saying thanks to you earlier.
  two tone Michael Kors watch http://www.rsmelamine.com/flash/michael-kors/index.html

 • mulberry Sale said:

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?
  mulberry Sale http://www.fisherassoc.co.uk/dbimgs/mulberry-sale/index.html

 • BRIXTON snapback hats said:

  Hi, I just wanted to say, I disagree. Your post doesn’t make any sense.
  BRIXTON snapback hats http://www.rsmelamine.com/image/hats/index.html

 • mulberry furniture Sale said:

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
  mulberry furniture Sale http://www.heartandsoulrestaurant.co.uk/style/mulberry-sale/index.html

 • cheap mulberry bag said:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!
  cheap mulberry bag http://www.penninetrent.co.uk/style/mulberry-sale/index.html

 • Discount oakley dispatch said:

  Itˇs truly a great and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
  Discount oakley dispatch http://www.rsmelamine.com/flash/oakley/index.html

 • adonis golden ratio said:

  I wrote a new LiveJournal blog post about 20 minutes ago, and have Facebook set up to import my blog posts. It’s already imported all my old ones; how long does it take for Facebook to check for new blog posts, and to import them to my Facebook notes?.

 • Liza said:

  I do not even know the way I ended up right here, but I assumed this submit was once good. I do not realize who you’re however definitely you’re going to a famous blogger when you aren’t already ;) Cheers!

 • good info said:

  A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should publish more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically folks don’t discuss these issues. To the next! All the best!!

 • Greta said:

  Sadly I cannot conform to that. Nonetheless I all the calculate tolerate several people’ opinions. With the purpose of’s principally sought although you run your own blog. I will be real next your blog with trivial interest.

 • get more in xxxkylierose.com said:

  Oh my goodness! Impressive article dude!

 • Vernita said:

  I in the vein of your composing style, superb minutiae, regards with regard to posting. You can simply grumble in words of one syllable because roses possess thorns, otherwise you’ll live talented to celebrate for the reason that thorns get roses. by Ziggy. Thanks.

 • Chains said:

  I gotta favorite this net site it appears really handy very effective

 • hamburger said:

  Hamburger jest najlepszy gdy smazony bezposrednio przed podaniem, do tego grilowna buleczka i palce lizac.

 • Leather Furniture said:

  I intended to create you this very small note just to say thanks a lot over again for the incredible secrets you have featured here. This has been particularly open-handed of people like you to allow openly all a number of people could have advertised as an electronic book in making some profit on their own, chiefly given that you might have tried it if you ever considered necessary. The advice also served to become a fantastic way to be aware that the rest have the identical fervor similar to my very own to figure out very much more regarding this condition. I know there are several more pleasurable instances up front for those who go through your site.

 • Android Tablets said:

  Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The total glance of your web site is wonderful, as neatly as the content!

 • Aston Martin said:

  I have been browsing on-line more than three hours lately, yet I by no means found any interesting article like yours. It¡¦s pretty price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the net will likely be much more useful than ever before.

 • Bathroom Design said:

  Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 • Oral Hygiene said:

  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 • Hardwood Flooring said:

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 • what is 5Linx said:

  Looking around…

  I like to surf in various places on the internet, regularly I will just go to Digg and follow thru…

 • Black Diamond Ring said:

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

 • Natural Skin Care said:

  I precisely wanted to appreciate you all over again. I am not sure the things I might have created in the absence of the type of ideas provided by you on such a situation. It actually was a troublesome issue for me personally, but taking note of your expert form you managed the issue forced me to leap for gladness. I’m just happier for your work and then believe you are aware of a great job you happen to be accomplishing teaching many people using your web blog. I am certain you’ve never met all of us.

 • Cruise Vacations said:

  I in addition to my pals have already been checking out the good advice on your site while suddenly came up with a terrible feeling I had not thanked the website owner for those techniques. Those guys appeared to be totally very interested to learn them and already have absolutely been loving these things. I appreciate you for being considerably kind and also for selecting this kind of fantastic useful guides most people are really desirous to discover. Our sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 • Buy Ibanez Iceman Guitar said:

  Tumblr article…

  I saw a writer writing about this on Tumblr and it linked to…

 • Hot Stone Massage said:

  I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 • Vinyl Wall Art said:

  Lovely site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 • Shop smarter with BAAGD said:

  Its hard to find good help…

  I am forever proclaiming that its difficult to get good help, but here is…

 • Barbeque Chicken said:

  I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative web sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 • network marketing Tanzania said:

  Yahoo results…

  While searching Yahoo I discovered this page in the results and I didn’t think it fit…

 • Business Opportunities said:

  magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I am confident, you’ve a great readers’ base already!

 • Football Jersey said:

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 • http://premiumwashingtonwines.com/ said:

  I would like to point out my appreciation for your kind-heartedness giving support to men who require help with this important subject. Your special commitment to getting the solution all through had become really good and have allowed employees much like me to attain their goals. This important help can mean much a person like me and additionally to my colleagues. Best wishes; from everyone of us.

 • Touch Screen Monitor said:

  Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 • Wicker Outdoor Furniture said:

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this info So i am satisfied to convey that I have an incredibly just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most indisputably will make certain to do not fail to remember this website and give it a look on a constant basis.

 • Kami Burgs said:

  Simply want to say your article is as astounding. The clearness for your submit is just excellent and that i could suppose you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with approaching post. Thanks one million and please continue the rewarding work.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.