Home » มุมเด่น, มุมไอทีอัพเดท

10 Technology ที่น่าจับตามอง

ถือเป็นไฮไลต์ของงาน “นาสด้า อินเวสเตอร์ เดย์ 2011”

10 Technology

ที่ผู้จัด อย่าง “ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล” ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บอกว่า ซุ่มทำวิจัย หาข้อมูล และระดมสมองของนักวิจัยระดับหัวกะทิในสาขาต่าง ๆ จนได้มาซึ่ง 10 เทคโนโลยี ที่จะมีผลต่อธุรกิจและชีวิตประจำวันในอนาคต

ปีนี้นำเสนอถึงเทคโนโลยีใน 4 สาขาที่กำลังได้รับความสนใจคือ ด้านไอที  วัสดุศาสตร์ พลังงานสะอาด และสุขภาพ

โดยเทคโนโลยีอันดับ 1 จากสาขาไอที ก็คือเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) หรือเว็บ 3.0 ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคตอันใกล้  ซึ่ง เว็บ 3.0 นี้ จะหมายถึง เทคโนโลยีที่มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน  เว็บไซต์อยู่ในรูปของการ อ่าน เขียน และการเชื่อมโยง ซึ่งไม่ใช่ในรูปแบบลิงค์เหมือนที่ใช้ในเว็บ 2.0 ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถจัดการกับเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างอิสระ

ดร.ทวีศักดิ์  บอกว่า แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเว็บจะมีสูงขึ้น เว็บไซต์จะไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการค้นหาข้อมูล แต่ยังเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปบริการเบ็ดเสร็จ และเชื่อมโยงมีเดียในแต่ละแบบเข้าด้วยกัน  ซึ่งเว็บ  3.0  จะเป็นตัวช่วยในการบูรณาการสารสนเทศ  จัดเก็บ และนำเสนอ สามารถที่จะวิเคราะห์ จำแนกและจัดแบ่งได้ว่าข้อมูลนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในระดับอื่น ๆ อย่างไร

สำหรับเทคโนโลยีอันดับที่ 2 ในสาขาเดียวกันนี้ก็คือ จอแสดงภาพ 3 มิติ (3D Display) ปัจจุบันจอแสดงภาพ 3 มิติ  มีการเติบโตสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อสามารถดูได้โดยไม่ต้องใช้แว่นตา 3 มิติ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอก ซึ่งจอ 3 มิติในปัจจุบัน ใช้หลักการมองเห็นภาพสเตอริโอสโคปี และพาราแลกซ์ มาผสมผสานเข้ากับจอ
แสดงผลแบบผลึกเหลว จอพลาสมาและฉากรับภาพ  มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับเมื่อหลายสิบปีก่อน ทำให้มีการทำตลาดกันอย่างกว้างขวาง  คาดกันว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ 3 มิติ จะสูงถึง 64 ล้านเครื่องในปี ค.ศ. 2018 ส่วนจอมือถือแบบ 3 มิติจะเติบโตสูงสุดด้วยจำนวน 71 ล้านเครื่องในปี ค.ศ. 2018

จากการเติบโตของเทคโนโลยีนี้ ผอ.สวทช.บอกว่า ไทยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา แต่สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตได้โดยเฉพาะการผลิตเนื้อหาหรือดิจิทัลคอนเทนต์ที่ จะประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ดังกล่าว

เทคโนโลยีที่น่าจับตามองอันดับที่ 3  ซึ่งอยู่ในสาขาวัสดุศาสตร์ก็คือ กราฟีน  (graphene) หรือวัสดุมหัศจรรย์ ที่เป็นชั้นของคาร์บอนอะตอมที่หนาเพียง  1 ชั้น มีโครงสร้างเหมือนตาข่ายรูปหกเหลี่ยม  กราฟีนถูกคาดหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมไอที เนื่องจากมีคุณสมบัติน่าทึ่งหลายอย่าง เช่น แข็งกว่าเหล็กกล้าและแม้แต่เพชร แต่ยืดหยุ่นได้ถึงร้อยละ 20 นำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงและยังโปร่งแสงอีกด้วย

จากคุณสมบัติดังกล่าว จึงสามารถนำกราฟีนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ทั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกนำไฟฟ้า จอภาพแบบสัมผัส ที่สามารถโค้งงอได้ โทรศัพท์มือถือ และชิปคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เซ็นเซอร์ตรวจวัด แบตเตอรี่และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานหรือโซลาร์เซลล์

ส่วนเทคโนโลยีอันดับ 4 และ 5 อยู่ในสาขาวัสดุศาสตร์เช่นกันคือ  จีโอพอลิเมอร์ (Geopolymer) และพลาสติกฐานชีวภาพ (Future Bio-based Plastics) โดยจีโอพอลิเมอร์ เป็นวัสดุจำพวกอะลูมิโนซิลิเกต ที่มีสมบัติทางกลดีมาก ทนไฟ และทนทานต่อสารเคมี สามารถนำของเสียและของเหลือใช้ เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบหรือดินขาวเผา มาเป็นวัตถุดิบ ปัจจุบันมีการนำวัสดุจีโอพอลิเมอร์ มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานตกแต่งและอนาคตอาจจะมีการนำไปพัฒนาเป็นเซรามิกส์ที่ไม่จำเป็นต้องเผาที่ อุณหภูมิสูงอีกต่อไป

สำหรับพลาสติกฐานชีวภาพหรือพลาสติกชีวภาพ  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากกระบวนผลิตพลาสติกที่ สังเคราะห์จากปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบ  โดยเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ มีทั้งแบบทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ หรือใช้สารตั้งต้นที่ไม่ได้มาจากวัตถุดิบที่เป็นปิโตรเลียม

เทคโนโลยีอันดับที่  6 มาจากสาขา พลังงานสะอาด  คือ เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ชนิดรอยต่อแบบเฮเทอโร (High efficiencyheterojunction solar cells) ซึ่งเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์ผลึก ซิลิคอนทั่วไป มีค่าสัม ประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ สามารถใช้งานกับที่มีอุณหภูมิสูง ๆได้ดี จึงเหมาะกับประเทศไทย

ส่วนอันดับ 7 จากสาขาเดียวกันนี้คือ การพัฒนาเอทานอลจากวัสดุเซลลูโลส (Cellulosic biofuel)  เช่น เศษวัสดุการเกษตร พืช/ไม้โตเร็ว เป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์เรื่อง การขาดแคลนพลังงาน ปัญหาโลกร้อน และข้อขัดแย้งเรื่องการแย่งชิงพืชอาหารเพื่อผลิตพลังงานในปัจจุบันได้

เทคโนโลยีที่น่าจับตามองอันดับ 8-10 มาจากสาขาด้านสุขภาพ ที่กำลังได้รับความสนใจ เพราะเกี่ยวข้องและใกล้ตัวเรามากที่สุด  โดยอย่างแรกก็คือ จีโนมิกส์ส่วนบุคคล (Personal Genomics) หรือเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์  โดยใช้เทคนิคการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรม   ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก หลังจากที่มีการหาลำดับสารพันธุกรรมในจีโนมิกส์มมนุษย์สำเร็จ ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการหาลำดับเบสถูกลง จนคาดว่าจะเหลือประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐภายใน1-3 ปีข้างหน้า ทำให้การค้นหายีนส์ความเสี่ยงการเกิดโรคเพื่อการรักษาในระดับบุคคลมีความ เป็นไปได้มากขึ้น

เทคโนโลยีต่อมาก็คือ ระบบส่งยานำวิถีด้วยนาโน (Drug Delivery System หรือ DDS) เนื่องจากอุตสาหกรรมยา ต้องใช้การลงทุนสูงและมีความเสี่ยงทำให้การค้นหาตัวยาใหม่ ๆ มีน้อยลง บริษัทผู้ผลิตจึงหันไปหาเทคนิคใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ยาที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งระบบส่งยานำวิถีด้วยนาโน  จะช่วยให้การนำส่งยานั้นไปสู่ต้นตอของโรคได้ดีขึ้น สามารถควบคุมการปลดปล่อย หรือเพื่อให้นำสู่เป้าหมายที่ต้องการได้เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะกับการรักษาโรคมะเร็ง  ที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงน้อยที่สุด

และสุดท้ายเทคโนโลยีที่น่าจับตามองอันดับที่ 10 ก็คือ อวัยวะซ่อมเสริมเติมสร้าง (Artificial Organ)  ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบสุด ๆ  ที่ ดร.ทวีศักดิ์  บอกว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น แต่คนสูงอายุหรือผู้พิการย่อมมีความเสื่อมถอย หรือสูญเสียอวัยวะ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จำเป็นที่จะต้องสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมาทดแทน

ทั้งนี้การสร้างอวัยวะเทียมนั้นมี 3 แนวทางก็คือ 1. การสร้างจากสารอนินทรีย์ เช่น หัวใจเทียม หรือมือเทียมที่สามารถทำงานได้ดี  2. การปลูกเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ บนโครงสร้างที่สามารถสลายตัวได้ภายหลัง  ซึ่งล่าสุดคณะแพทย์ในสวีเดนได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำหลอดลมที่ใช้ สเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วย และ 3. การใช้อุปกรณ์ไฮเทคทดแทนอวัยวะจริง เช่น โครงกระดูกภายนอกที่ใช้ระบบไฮดรอลิกร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้คนสามารถ ยกน้ำหนักที่มาก ๆ ได้อย่างสบาย   หรือชุดสูทหุ่นยนต์ที่ออกแบบให้กับผู้พิการแขนขาให้สามารถใช้งานได้เหมือน เป็นของจริงโดยรับคำสั่งตรงจากกล้ามเนื้อของผู้ใช้เอง

และนี่ก็คือ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง  ซึ่งเชื่อว่าอนาคตอันใกล้ และก้าวต่อไปของการใช้ชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์  คงหลีกหนีเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่พ้นอย่างแน่นอน!!!.

นาตยา คชินทร

1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว (1 โหวต, เฉลี่ย: 5.00)
Loading ... Loading ...

One Comment »

  • ขายน๊อต said:

    เว็บไซต์เนื้อมีประโยชน์มากครับ ดิฉันขอเซฟไปอ่านต่อหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะีิ

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.