Home » มุมเด่น, สิ่งดีๆ ในประเทศไทย

iTAP ปลื้มเฟส 3 โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองไปได้สวย

        iTAP ภายใต้ ทีเอ็มซี เผยโครงการฯ เปลี่ยนเศษด้วยศิลป์ ใส่ศิลปะคืนชีวิตให้ขยะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลดโลกร้อน เฟส 3 ได้รับผลตอบรับดี ตั้งเป้ามุ่งลดของเสียก่อนการผลิต เพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้ให้เป็นทอง…

        หลังจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ iTAP ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ดำเนินโครงการ เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง : รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่มีเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ด้วยการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ใส่ศิลปะคืนชีวิตให้ขยะ หรือเศษเหลือใช้ของโรงงานมาเพิ่มมูลค่า ได้ดำเนินต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 3 พร้อมจัดอบรมให้ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ผู้ประกอบการ ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลาย

iTAP ปลื้มเฟส 3 โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองไปได้สวย

        นายสมชาย ฉัตรรัตนา รักษาการรองผู้อำนวยการ ทีเอ็มซี กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองฯ ในเฟสที่ 1 และ 2 (ปี 2551 – 2552) มีบริษัทที่เข้าร่วมแล้วจำนวน 14 บริษัท และในเฟสที่ 3 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการนี้ (มิ.ย.2553 – มี.ค. 2554) อีก 7 บริษัท โดยโครงการฯ ได้นำเรื่อง 3R คือ Reuse Reduce และ Recycle มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้ศิลปะการคืนชีวิตให้ขยะหรือเศษเหลือใช้ของโรงงานมาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เลือก R ตัวแรก คือ Reuse มาใช้ก่อน ด้วยการออกแบบสิ่งเหลือใช้เหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนจากขยะให้เป็นงานชิ้นใหม่และสามารถทำเงินได้ด้วย

        ด้าน นายสิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองฯ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองฯ มาจากความต้องการที่ iTAP และตนตระหนักว่าในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีเศษวัสดุเหลือทิ้งปริมาณมาก ใช้ไม่ทันคุ้มค่าก็ทิ้งไป เลยคิดทำโครงการนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

iTAP ปลื้มเฟส 3 โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองไปได้สวย

        ทั้งนี้ ในเฟสที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมาผลตอบรับดีมาก ทางด้านยอดขายของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการก็ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในเฟสที่ 3 นี้ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติมจากเฟสที่ 1 และ2 ในบางเรื่อง เนื่องจากได้มีการรวมวัสดุของแต่ละบริษัทในเฟสที่ 1, 2 เข้าร่วมกับเฟสที่ 3 และไม่ได้เน้นเพียงวัสดุเหลือใช้ที่นำมาออกแบบเท่านั้น แต่ยังนำวัสดุที่เป็นสต๊อกภายในบริษัทที่ไม่สามารถขายได้นำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วย

        “นอกจากนี้ ในเฟสที่ 3 ยังเกิดแนวคิดใหม่ในการลดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุดด้วย จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ทางผมและทีมผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น ณ บริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ และเห็นเศษวัสดุภายในโรงงานที่เกิดจากกระบวนการตัดเหล็กเป็นจำนวนมาก จากเฟสที่ผ่านมาเราจะเน้นที่การช่วยเหลือด้านปลายน้ำเป็นหลัก แต่สำหรับโรงงานนี้ทางผมและทีมผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปแนะนำการจัดการระบบภายในโรงงานให้มีเศษวัสดุเหลือน้อยที่สุด” นายสิงห์ กล่าว

        นายโอภาส ชีวะธรรมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พาเลทไม้และลังไม้ กล่าวว่า เฟอร์นิเจอร์ต้นแบบที่นำมาแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มีที่มาจากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นไม้ที่เป็นเศษเหลือจากการผลิต การได้มาของเศษวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทำพาเลทไม้และลังไม้ที่จำเป็นต้องใช้ไม้ที่เป็นชิ้นเดียว ยังไม่มีผู้ใช้งานยอมรับไม้ต่อเหมือนในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จึงทำให้ต้องตัดเศษทิ้งตลอดเวลา เศษบางส่วนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยมีปริมาณต่อวันมากถึงประมาณ 4 ตัน โดยผู้เชี่ยวชาญโครงการ iTAP ได้เข้ามาวิเคราะห์ถึงเศษวัสดุเหลือใช้ว่าจะสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นอะไรได้บ้าง และที่สำคัญ คือ บริษัทมีทรัพยากรใดบ้างที่จะสามารถใช้ประโยชน์หรือนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ โดยที่ไม่มุ่งเน้นให้ลงทุนในเครื่องจักรหรือเครื่องมืออื่นๆ จนเกิดเป็นแนวคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ของ บริษัทฯ ซึ่งเน้นรูปแบบที่เรียบง่าย สามารถทำได้ไม่ยาก และใช้ในชีวิตประจำวันได้

        นางสาวปัทมา สรรพคุณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินการผลิตประตูไม้และประตูกระจก ในแต่ละวันจะมีเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทไม้ที่เหลือจากกระบวนการสูงถึง 1,500 ลูกบาศก์ฟุตต่อเดือน ด้วยความต้องการของบริษัทที่ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ ทางผู้เชี่ยวชาญโครงการ iTAP ให้ความช่วยเหลือ เริ่มจากการสำรวจเศษวัสดุเหลือใช้ว่ามีขนาด จำนวน และ รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร จากนั้นได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเศษวัสดุเหลือใช้นั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่กิจการมีอยู่เป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้ลงทุนเพิ่ม ขณะเดียวกัน ได้ปรึกษากับทีมงานของบริษัทว่าสามารถทำได้ หรือไม่ก่อนขึ้นตัวอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ จนออกแบบเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้ที่เน้นถึงความสวยงาม ความแตกต่าง ความสบาย และใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงความคุ้มค่าและความลงตัวของการผสมผสานกับเศษวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เช่น เหล็ก กระจก เป็นต้น

อ้างอิง : ไทยรัฐออนไลน์

1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว (1 โหวต, เฉลี่ย: 5.00)
Loading ... Loading ...

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.