รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2553

      3 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและชาวญี่ปุ่น ร่วมคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2553 จากผลงานค้นพบวิธีใหม่ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาพาลลาเดียมและเชื่อมโยงอะตอมคาร์บอน       การประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้...

Read More