ผักใบเขียวกันเบาหวานมีสารป้องกันความเสื่อมของร่างกายสูง

       วารสาร “การแพทย์อังกฤษ” เปิดเผยว่า การกินผักใบเขียวมากๆ อาจจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานแบบที่ 2 ที่เป็นกับผู้ใหญ่ได้        นักวิจัยได้วิเคราะห์รายงานผลการศึกษาการกินผักและผลไม้ 6 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่...

Read More