เยื่อแก้วหูทะลุต้องดูแลอย่างไร

      อาการหนึ่งที่เป็นปัญหาแก่หลายๆ คน เยื่อแก้วหูทะลุมักจะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อของหู การบาดเจ็บของหู หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของความดันอากาศ และนี่คือคำแนะนำที่ University of Michigan Health System...

Read More