ความเครียดกับความอ้วน

      ความเครียดไม่เข้าใครออกใคร เกิดขึ้นได้กับหลายๆคน ความเครียดกับวิถีชีวิตปัจจุบันนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะจัดการกับมันอย่างไร...

Read More