สุดยอด! ใช้ iPad เรียกแท็กซี่

      หลายคนเคยเห็นการนำ iPad มาติดในรถยนต์ เพื่อดูหนังหรือฟังเพลงเช่นใน BMW และ Mercedes Benz ที่ประเทศเยอรมันนี เขาใช้ iPad เรียกแทกซี่ โดยการส่งสัญญาณเรียกผ่านโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ...

Read More