การสร้างศักยภาพในการอ่าน

      ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ใช้ได้กับการอ่าน การอ่านเร็วเกินไปอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ศักยภาพในการอ่านของเด็กพัฒนาได้น้อย       โทมัส นิวเคอร์ก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์ เดอร์แฮม กล่าวว่า เด็ก ๆ...

Read More