การเดินป้องกันอาการความจำเสื่อม

      การศึกษาพบว่า การเดินสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคความจำเสื่อม ในผู้สูงอายุได้       การสแกนสมองพบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเดิน 6 – 9 ไมล์ ต่อสัปดาห์ มีเนื้อเยื่อสมองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก พบว่า...

Read More