Home » Archive

Articles tagged with: กาลิเลโอ

มุมเก็บมาฝาก »

[7 Feb 2011 | 804 Comments | เข้าชม 28,845]
187 ปี ลูกโป่ง

         สมัยก่อนลูกโป่งทำมาจากกระเพาะปัสสาวะของสัตว์ กาลิเลโอใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมเพื่อจะวัดน้ำหนักของอากาศ