โยเกิร์ตกำจัดเรือดเลี้ยงจุลินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพไว้ในที่ี่นอน

      ไม่มีสิ่งใดจะทำลายความสุขในการนอนได้เท่ากับตัวเรือด แต่ บัดนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้พบหนทางใหม่ในการกำจัดมันแล้ว ด้วยโยเกิร์ต ที่กินกันนี่เอง       โยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์คิดจะใช้...

Read More