ข้อห้ามขณะมีประจำเดือน!!!

      เคยมีคนบอกคุณหรือไม่ว่า “มีประจำเดือนห้ามอย่างโน้น ห้ามอย่างนี้” คงเป็นความเชื่อในสมัยก่อน แต่ตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วค่ะ ข้อห้ามขณะมีประจำเดือนจริงหรือไม่ อย่างไร...

Read More