มะกันเก็บไข่คืน 380 ล้านฟอง หวั่นเปื้อนเชื้อ

        “ไรต์ เคาน์ตี้ เอ็ก” ฟาร์มผลิตไข่ไก่รายใหญ่ของสหรัฐ เรียกคืนไข่ที่วางขาย 380 ล้านฟอง หวั่นติดเชื้อแบคทีเรีย “ซัลโมเนลลา” สาเหตุโรคทางเดินอาหาร…         ฟาร์มผลิตไข่ไก่รายใหญ่ของสหรัฐฯ...

Read More