Intel ดัน”คลาวด์คอมพิวติง”เต็มสูบ

อินเทลลุย”คลาวด์คอมพิวติ้งกลุ่มเอ็นเตอร์ไพร์ส”เต็มรูปแบบ ดึงกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์กำหนดแผนคลาวด์บิวเดอร์เพื่อให้มีกลยุทธ์และแผนการผลิตระบบคลาวด์ร่วมกัน                อัลลิซัน เคลน...

Read More