ยังคิดถึงใครคนหนึ่งอยู่ดี ทั้งที่เราก็มีคนรักแล้ว

ใจคนเราก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะ คือสั่งเอาตามแต่เราพอใจไม่ได้ดอก ถ้าเลือกได้จริงๆ เราคงสั่งให้ใจรักคนที่ถูกต้อง และหยุดรักได้เมื่อสิ่งนั้นไม่ถูกต้องอีกต่อไป สั่งใจให้หยุดรัก เลิกห่วงหา เลิกเศร้า เลิกเหงา...

Read More