คุณและโทษของเครื่องประดับกาย

      ความสวยงามอาจไม่ได้มีแต่ด้านดีเสมอไป โดยเฉพาะการแต่งเติมเสริมใส่เครื่องประดับตามเทรนด์แฟชั่นต่างๆ บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านี้ได้สะสมภัยสุขภาพมาช้านาน แถมเมื่อเกิดความเจ็บป่วย ก็มักสันนิษฐานว่ามาจากสาเหตุอื่น ทั้งที่ความจริง...

Read More