หัศจรรย์!!!บ้านกระดาษรีไซเคิลอายุเกือบร้อยปี

      การนำวัสดุใช้แล้วมาสร้างสิ่งต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่แนวคิดของคนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่อย่างใด มันจึงเป็นเรื่อมหัศจรรย์มาก เมื่อเราพบบ้านซึ่งทำจากกระดาษอายุกว่า 90 ปี อีกทั้งมันยังแข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้...

Read More