งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2554

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๔ โลกสดใส ไทยยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย (Going Green for the Future with Thai-Technology and Innovation) วันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2554 ณ Hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี เวลา 10.00...

Read More