9 วิธีจัดการกับความเครียดของตัวเอง

      สำนักข่าว ‘Telegraph’ ตีพิมพ์คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิธีคลายเครียด-จัดการกับความเครียด ขั้นแรก คือ จะสังเกตได้อย่างไรว่า เราเครียด หรือธรรมชาติของเราเป็นคนเครียดง่าย คำตอบได้แก่ (1)....

Read More