Home » Archive

Articles tagged with: ฉลาด

มุมเก็บมาฝาก »

[29 Jan 2012 | 5 Comments | เข้าชม 1,068]
9 เทคนิคฝึกสมองให้ไบรท์

<ข้อแนะนำสำหรับการฝึก สมองให้ไบรท์หรือเฉลียวฉลาดขึ้นค่ะ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวัยเรียนและสำหรับคนทำงานที่ใช้สมองจนอ่อนล้าไปมาก แล้วส่วนว่าจะมีเทคนิคอะไรกันบ้างนั้น เชิญติดตามกันได้เลยค่ะ

มุมเก็บมาฝาก »

[9 Aug 2011 | No Comment | เข้าชม 605]
“อ่านให้เร็ว”ฝึกสมองให้ฉลาด

โดยปกติแล้วโดยเฉลี่ยคนเรามีความสามารถในการอ่านได้ประมาณ 125-250 คำต่อนาที แต่เราสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของเราได้ถึง 500-1000 คำต่อนาที

บทความดีๆ »

[20 Nov 2010 | One Comment | เข้าชม 581]
ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกทางไหน

มีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันใกล้รางรถไฟ 2 ราง รางหนึ่งอยู่ในระหว่างการใช้งาน ในขณะที่อีกรางหนึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว