Ottovordemgentschenfelde หนุ่มเบียร์ชื่อยาวที่สุดในประเทศ

         สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นาย “Bernd Ottovordemgentschenfelde” ชาวเยอรมนี วัย 45 ปี เป็นผู้ที่มีชื่อและนามสกุลยาวที่สุดในประเทศ เพียงแค่ชื่อสกุลของเขาก็มีความยาวมากถึง 24 ตัวอักษรแล้ว...

Read More