เรื่องของ…“ อูฐ ปลา หมา ควาย ”

      ศิลปะการครองตัวแบบสัตว์สี่ชนิด “ อดทนเหมือนอูฐ ไม่พูดเหมือนปลา ซื่อสัตย์เหมือนหมา โง่เหมือนควาย ” หากนำลักษณะเด่นของสัตว์สี่ชนิดดังกล่าว มาเทียบเป็นชีวิตคนทำงานแล้ว ชีวิตคนทำงานก็คงดีเช่นกัน…       จงเป็นอูฐ***...

Read More