ชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีแรกบูมสุดรอบ 10 ปี

       นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ชึ้ตลาดออสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีแรกบูมสุดในรอบ 10 ปี เชื่อครึ่งปีหลังขยับขึ้นเล็กน้อย ด้านนายแบงก์ยันดอกเบี้ยเงินกู้ที่ขยับ ยังไม่มีผลกระทบต่อการชำระค่างวดบ้าน…        นายอิสระ บุญยัง...

Read More