ดื่มน้ำอัดลมมากยิ่งก้าวร้าว

นักวิจัยพบยิ่งดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นเท่าไหร่ เด็กจะยิ่งก้าวร้าวสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ศ.เดวิด เฮเมนเวย์ จากสำนักสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบความเชื่อมโยงที่น่าตกใจระหว่างการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นกับปริมาณน้ำอัด...

Read More