การซ่อมผิวเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยเลคเกอร์

      ผู้ที่มีเฟอร์นิเจอร์เก่าแล้วสนใจที่ซ่อมแซมให้ดูใหม่ วันนี้จะสอนวิธีการซ่อมแซมผิวของเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ให้มันเงาเหมือนใหม่ตลอดเวลาด้วยแลคเกอร์       อุปกรณ์ที่ใช้       1.เลคเกอร์       2.ทินเนอร์...

Read More