คุณจะได้แฟนอายุเท่าไหร่ ลองดูนะ.. ตรงไหม

1.คุณอยากเปรี้ยวด้วย วิธีไหน ก. คอนแท็กเลนส์สี ต่างๆ ไปข้อ 3 ข. แว่นกันแดด ขนาดใหญ่ ไปข้อ 5 2. เครื่องประดับที่คุณ มีอยู่ ประมาณกี่ชิ้น ? ก. มากกว่า 5 ชิ้น ไปข้อ 6 ข. 2-3 ชิ้น ไปข้อ 11 3. คุณคิดอย่างไรกับ ผู้หญิงที่เพ้นท์เล็บ ?...

Read More