10 วิธีหลอกตัวเองให้ผอม

(1). ลดขนาดลง (Downsizing pays off)         การใช้ภาชนะเล็กๆ ช่วยให้คนเรากินน้อยลง เปลี่ยนไปใช้จานเล็กๆ (เน้นจานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยลง แบนขึ้น ลึกน้อยลง) แก้วเล็กๆ (เน้นแก้วทรงผอมสูง) แทนจานใหญ่ๆ แก้วใบใหญ่ๆ (2)....

Read More