รอรักจากจันทร์ครึ่งดวง

ถ้าเราสังเกตจิตตัวเองอย่างเที่ยงตรง เราจะพบว่า การที่เราเกิดความพึงพอใจใครสักคนนั้น เขาจะต้องมีแรงดึงดูดอันส่งมากระทบจิตเรา ซึ่งมีความพิเศษ ต่างออกไปจากคนอื่นๆ และในสิ่งเหล่านั้น ล้วนมีความ “ถูก” ความ “เข้ากันได้”...

Read More