สร้างเครื่องผลิตข้าวกล้องงอก

        ข้าวกล้อง…เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง แต่มีข้อเสีย คือ ระยะเวลาการเก็บสั้น ใช้เวลาในการหุงสุกที่นาน เนื้อสัมผัสแข็งหลังหุงสุก รสชาติไม่อร่อยถูกปาก…ผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กๆและกลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่…...

Read More