ปปส.มอบเกียรติบัตรพรีเมียร์ เมโทรบัสร่วมมือปราบยา

      ป.ป.ส.ยกย่อง เมโทรบัส เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง และเต็มรูปแบบ       นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)...

Read More