รัสเซียห้ามส่งออกธัญพืชถึงสิ้นปี หวั่นไม่พอบริโภค

      รัฐบาลรัสเซียออกมาตรการห้ามส่งออกเมล็ดธัญพืชจนถึงส้ินปีนี้ ชี้ภัยแล้งและวิกฤติไฟป่าทำประชาชนขาดแคลนธัญพืชสำหรับบริโภคภายในประเทศ…       สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 16 ส.ค.ว่า...

Read More