ไวรัสปลายฝนต้นหนาว ทำปอดบวม หอบหืด

เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือนับตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงพฤศจิกายน แม้จะเป็นช่วงที่มีไอเย็นเข้ามาคลายร้อน จึงเป็นที่ถูกใจหลายๆ คน แต่ในแง่ของสุขภาพถือเป็นช่วงที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุไม่เกิน 5 ปี...

Read More