ไม้ประดับสมุนไพร ‘ข่อย’

“ต้นข่อย” คนทั่วไปรู้จักกันว่าเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง นิยมปลูกและตัดแต่งให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ แต่ทราบไหมว่าต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นสมุนไพรได้ด้วย ต้นข่อยเป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ สูง 5-15เมตร แตกกิ่งก้านสาขา...

Read More