เราเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้ำมันได้แล้ว

       ด้วยปัญหาขยะพลาสติกที่ล้นเมืองอยู่ในขณะนี้ทำให้นักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นคิดค้นเครื่องมือชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อรีไซเคิลขยะพลาสติกเหล่านั้น นั่นคือ เครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติก ด้วยตัวเขาเองเห็นว่า พลาสติกนั้นก็ทำมาจากน้ำมัน...

Read More