ข้อมูลวิทยานิพนธ์จากผู้ต้องขังข้อหาข่มขืน

       ข้อมูลจากผู้ต้องขังข้อหา ข่มขืน จาก คุกบางขวาง และ ลาดยาว จำนวน 100 คน        นางสาวอลิสา **** นักศึกษาปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาลตร์ ภาควิชาอาชญวิทยา เก็บข้อมูลจากนักโทษข้อหาข่มขืนจากคุกบางขวางและลาดยาว จำนวน...

Read More